Skip to Content

Kans op één jaar gratis groene stroom bij tiende groepsaankoop energie Provincie Oost-Vlaanderen

Vanaf vandaag kunnen gezinnen, bedrijven en verenigingen weer inschrijven op de groepsaankoop groene stroom en aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen. Het provinciebestuur organiseert voor de tiende keer deze groepsaankoop. De veiling is voorzien op 2 februari 2021. Opnieuw wordt alle geleverde stroom opgewekt op eigen bodem. Ter ere van dit tiende jubileum maken deelnemers dit jaar kans op één jaar gratis groene stroom.

Eén jaar gratis groene stroom

Iedere burger die overstapt kan deelnemen aan de wedstrijd. Na het accepteren van het aanbod kan men een antwoord geven op de schiftingsvraag. De deelnemer die het correcte antwoord geeft of het dichtst in de buurt zit, wint de wedstrijd voor één jaar gratis groene stroom. De winnaar ontvangt een geldprijs ter waarde van maximaal 3 052 kWh elektriciteit. Dit is een gemiddeld verbruik voor elektriciteit van een gemiddeld huishouden zoals opgegeven door de VREG.

Duurzame en hernieuwbare energie

De Provincie heeft de ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2040. Om deze ambitieuze doelstelling te behalen, kiest de Provincie resoluut voor groene stroom van eigen bodem. Dit is energie die in eigen land gewonnen wordt uit hernieuwbare bronnen, gecontroleerd door de VREG, de onafhankelijke autoriteit van de Vlaamse energiemarkt. Groene stroom is milieuvriendelijk, want het wordt op een duurzame manier opgewekt. Grijze stroom wordt niet milieuvriendelijk opgewekt, dit gebeurt door middel van niet-hernieuwbare energiebronnen.

"De vorige editie van de groepsaankoop leverde de deelnemende gezinnen een gemiddelde besparing op van 477 EUR voor stroom en gas op jaarbasis. Een lagere energiefactuur voor gezinnen en bedrijven is slechts één resultaat van de groepsaankoop. We zetten collectief ook grote stappen om klimaatneutraal te zijn in 2040 dankzij de 100% groene stroom van Belgische bodem."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Energie en Klimaat

Hoe deelnemen?

Alle Oost-Vlaamse gezinnen, bedrijven en verenigingen kunnen zich vrijblijvend en gratis inschrijven op de groepsaankoop. Deelnemen kan door in te schrijven via de website www.oost-vlaanderen.be/groenestroom of door te bellen naar het gratis nummer 0800 60 601 (op werkdagen van 9 tot 20 uur). In de eerste week van december ontvangt iedere inwoner een brief met een inschrijfformulier. Vul het formulier volledig in en verstuur het naar: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Groepsaankoop groene stroom (Woodrow Wilsonplein 2,  9000 Gent). Tal van Oost-Vlaamse gemeenten werken ook samen met de Provincie. Bij de gemeentelijke infoloketten kan iedereen terecht voor info. Een medewerker helpt je graag om in te schrijven voor deze tiende  groepsaankoop. Dit jaar kan men enkel op afspraak bij de gemeentelijke loketten terecht.  

Hou bij het inschrijven de jaarafrekening van je huidige leverancier bij de hand. Hierop staat belangrijke informatie zoals je jaarverbruik en EAN-code(s).

Na een vrijblijvende inschrijving ontvangt de inschrijver ten laatste 17 maart 2021 een persoonlijk aanbod met de besparing. Bij acceptatie van dit persoonlijke aanbod wordt de overstap naar de nieuwe leverancier met 100% groene stroom uit België voor de inschrijver geregeld.

Wat bleek uit vorige edities?

  • Groene stroom, afkomstig uit Belgische productie, is voor meer dan 80% een doorslaggevende reden om over te stappen via de groepsaankoop groene stroom van de Provincie Oost-Vlaanderen.
  • Deelnemers vinden het belangrijk dat de besparing de moeite waard is. De groepsaankoop maakt Oost-Vlaamse consumenten wegwijs in de grote keuze op de dynamische energiemarkt. 
  • Het gebruiksgemak van deze groepsaankoop en de klantvriendelijkheid spelen ook een belangrijke rol. Deelnemers die overstapten beoordeelden de groepsaankoop met een 8,6 op 10 gemiddeld.
  • Meer dan negen op de tien overstappers van de vorige editie geeft aan dat de overstap probleemloos verloopt.
  • De organisator Pricewise, die sinds 2012 actief is op de Belgische energiemarkt, kreeg eerder dit jaar als eerste de accreditatie vanuit de CREG - het federale organisme voor de regulering van de energiemarkt - voor de wijze waarop Pricewise groepsaankopen voor energie organiseert.
Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Energie en Klimaat
Simon Verpoest deskundige energie en klimaat
Riet Gillis gedeputeerde voor Energie en Klimaat
Simon Verpoest deskundige energie en klimaat
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent