Skip to Content

Jacques Rogge-brug geopend op fietssnelweg F7 in Deinze

Vandaag, 31 mei 2022, werd in Deinze de fietsbrug over de Volhardingslaan (N35) officieel geopend. De nieuwe fietsinfrastructuur maakt deel uit van de fietssnelweg F7 tussen Gent, Deinze en Kortrijk. Naast de grote fietsbrug (Jacques Rogge-brug) over de gewestweg werden er ook twee aanrijhellingen gerealiseerd ter hoogte van de Velostraat aan de oostkant van de gewestweg en ter hoogte van de Sint-Hubertstraat aan de westkant. In totaal maakt dit de brug 600 m lang.

Goed nieuws voor fietsers

Eind april werd de grote stalen brug van 84 ton, ontworpen door studiebureau SBE en gebouwd door metaalbedrijf Aelterman in de Gentse haven, via het water naar Deinze getransporteerd en op haar plaats gehesen. Afgelopen maand werd nog stevig doorgewerkt om alles klaar te krijgen net voor de start van het Fietscongres dat vandaag in Deinze plaatsvindt.

De nieuwe fietsinfrastructuur betekent goed nieuws voor de bereikbaarheid van het station van Deinze. De fietssnelweg F7 geeft via de nieuwe brug immers niet enkel toegang tot het station en de stad, maar biedt ook een veilige en vlotte aansluiting op de fietssnelweg F37 richting het West-Vlaamse Tielt, Roeselare en Ieper.

De fietsbrug in Deinze is zowel technisch als organisatorisch een huzarenstukje. Ik ben blij dat, na het lange voorbereidingstraject en door een goede samenwerking met de verschillende partners, deze belangrijke missing link op de F7 is weggewerkt. Stevige investeringen in fietsinfrastructuur zijn meer dan ooit noodzakelijk om jong en oud te stimuleren om vaker de fiets te nemen.”

Riet Gillis, gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit

De F7 biedt fietsers een veilig alternatief voor de N43 (Kortrijkse steenweg). De fietssnelweg loopt immers parallel met de gewestweg vanaf Waregem tot in Gent. De fietssnelweg is een vlot en veilig alternatief tussen Waregem, Zulte, Deinze, Sint-Martens-Latem, De Pinte en Gent.

Fietsknooppunt Deinze

Stad Deinze is al langer een voortrekker in fietsbeleid. Het stadsbestuur gaat resoluut voor groene fiets- en wandelassen in een autoluwe binnenstad met een modern station als (fiets)knooppunt dat de fiets centraal stelt. De stad werd dan ook al meermaals bekroond tot Fietsstad: in 2015, 2018 én 2020. Als centrumstad met een groot aantal scholen en bedrijven vormt Deinze een belangrijke schakel in het provinciale fietssnelwegenverhaal.

“Deinze zet al vele jaren in op haar fietsbeleid. De fietsbrug over de Volhardingslaan is een essentieel onderdeel in het fietsroutenetwerk van Deinze en zal het gebruik van de fiets in onze stad alleen maar doen toenemen.”

Jan Vermeulen, burgemeester Deinze

Reeds twaalf jaar geleden bracht ik met de provinciale ambtenaar een plaatsbezoek om de noodzaak van een brug aan te kaarten. Omdat de fietsbrug zowel vanuit de Sint-Hubertstraat als vanuit de Velostraat bereikbaar zal zijn, biedt deze fietsbrug aan onze inwoners en alle fietsers in Deinze een veilige oversteek van de Tweebruggenlaan (N35)

Bart Van Thuyne, schepen bevoegd voor Mobiliteit 

Forse investering met sterke partners

De totaalsom voor de bouw van de fietsbrug en bijbehorende aanrijhellingen bedraagt in totaal 3 478 601,19 EUR incl. btw. De uitbouw van deze brug is een initiatief van Provincie Oost-Vlaanderen en wordt mee mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) van het Vlaamse Gewest. Respectievelijk dragen deze partners 760 000 EUR en 600 000 EUR bij aan de realisatie van de fietsbrug. Ook voor de financiering van de aansluitende aanrijhellingen wordt een beroep gedaan op het Vlaamse Gewest, waarbij via het Fietsfonds een subsidie van 50% wordt verleend.

De Provincie Oost-Vlaanderen staat in totaal in voor 1 680 000 EUR of 48% van de kostprijs. Daarnaast werkt ook Infrabel mee aan het verhaal door de investering voor de aanleg van een dienstpad op zich te nemen en de  fiets- en voetgangerstunnels van de Sint-Hubertstraat en de Velostraat grondig te renoveren. De stad Deinze stond in voor de noodzakelijke grondinnames, het faciliteren van het ontwerpproces en de vergunningsprocedure, de plaatsing van de verlichting op de aanrijhellingen en de naamgeving van de brug.

Goed nieuws voor de regio

Dit project wordt mee mogelijk gemaakt met Europese steun (EFRO-middelen). Het belang van het project voor de lokale en regionale economische ontwikkeling kan immers niet worden ontkend. Fietssnelwegen brengen de werknemers veilig en vlot thuis en op de werkplek, brengen de burgers naar de commerciële centra, kinderen en jongeren naar hun school en opleidingsplek, en faciliteren zakelijk fietsverkeer.

“Deze fietsbrug in Deinze is een mooi voorbeeld van de vele investeringen die we de laatste jaren met EFRO en Europa in fietsinfrastructuur hebben verwezenlijkt. In dit project werken we een laatste missing link weg op de fietssnelweg F7, waardoor een continue fietssnelweg van 27,5 km van Waregem tot Gent ontstaat. Zo zorgen we voor een veilige oversteek van de gewestweg N35. Ook in de volgende EFRO- programmaperiode zetten we verder in op de versnelde uitrol van het fietssnelwegennet in Vlaanderen.”

Werner Van den Stockt, Managementsautoriteit EFRO

Mijlpaal

De bouw van de fietsbrug in Deinze is een mijlpaal in de ontwikkeling van de F7, maar het werk is nog niet af. Vanaf de Burggravenlaan in Gent tot aan de provinciegrens is de F7 bijna 27 km lang. Daarvan is circa 80% of zo’n 21,5 km gerealiseerd. De komende 3 jaar is er dus nog een 20% (ongeveer 5,3 km) te gaan. De voorbereiding voor het wegwerken van de resterende missing links is volop bezig:

  • Voor het traject tussen de Tonnestraat en de Nachtegaalstraat (circa 1 km) in Deinze loopt op dit moment de grondverwervingsprocedure. Van zodra dit rond is, vraagt de Provincie onmiddellijk de omgevingsvergunning aan en kan er bij het verkrijgen van de vergunning gestart worden met de werken.
  • Het traject tussen de Kruishoutemstraat en de Meylegemstraat en (2,4 km) in Zulte zit in voorontwerpfase. Daarna volgen de grondverwervingen, vergunningsaanvraag, en kan er ten vroegste eind 2023 gestart worden met de werken.
  • Voor de fietstunnel in de Drogenboomstraat in Zulte (nabij de provinciegrens) wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan het ontwerp. In het najaar kan er een omgevingsvergunningsaanvraag gebeuren door de Provincie. Hiervoor moeten immers geen gronden worden verworven. Eind 2023 kan de tunnel gerealiseerd zijn.
  • In Astene buigt de fietssnelweg ter hoogte van de Karrestraat even af van de spoorweg. Het is een tijdelijk alternatief door middel van een fietsstraat in afwachting van de doortrekking van de fietssnelweg F7 langs het spoor. Alle besturen, zowel de Provincie, stad Deinze, Infrabel als AWV ambiëren om dit tracé rechtdoor te kunnen trekken. Infrabel en AWV onderhandelen daarvoor over het afsluiten van de overweg ter hoogte van de gewestweg N437 (Klapstraat) en plannen er een brug te bouwen. Dat zal toelaten om de fietssnelweg langs het spoor door te trekken, waardoor ook daar de komende jaren de werken starten.

Met de realisatie van de Jacques Roggebrug is er de voorbije 10 jaar ruim 16 km fietssnelweg gebouwd die Deinze met Gent verbindt. Het Oost-Vlaamse provinciebestuur houdt vast aan de ambitie van een zo goed als volledig afgewerkte fietssnelweg F7 op Oost-Vlaams grondgebied vóór het einde van deze legislatuur.

 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Sven Taeldeman dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Sven Taeldeman dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent