Irma Rowaert uit Sint-Lievens-Esse wint dagje als monumentenwachter in molen in Herzele

Tip voor trips met kids

Irma Rowaert (10 jaar) uit Sint-Lievens-Esse is de winnaar van de wedstrijd ‘Gevraagd: monumentenwachter in wording’ van het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename. Ze mag samen met haar vriendjes mee met Monumentenwacht Oost-Vlaanderen om de molen Te Rullegem in Herzele te inspecteren.

De papa van Irma: “Irma loopt te stralen. Ze heeft al wat ervaring met monumenten doordat ze kerkuilen helpt opsporen bij Natuurpunt.”

Irma won dit spannende avontuur door in de tentoonstelling ‘Oude Liefde. Zorgen voor erfgoed’ zoals een echte monumentenwachter een dak te beklimmen.

Molenaar Alain Goublomme: “Ik kijk erg uit naar de komst van dat jonge bloed. Het is een mooi initiatief van de Provincie om zo de liefde voor erfgoed al van jongs af aan mee te geven."

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor Erfgoed: “Molen Te Rullegem doet al jaren beroep op de expertise van ons Provinciaal Molencentrum Mola en is nu recent ook lid geworden van onze Monumentenwacht Oost-Vlaanderen. De monumentenwachters inspecteren de monumenten tot in de uithoeken, waar de eigenaar zelf niet bij kan. Zo worden eventuele gebreken tijdig opgespoord.”

Waag ook je kans: de tentoonstelling met bijbehorend kinderprogramma loopt nog tot en met Open Monumentendag op zondag 9 september 2018 en is gratis. Volwassenen en kinderen ontdekken er samen op een interactieve manier hoe vrijwilligers en overheden zorgen voor het onroerend, varend en archeologisch erfgoed van onze Provincie. Je kruipt er in de huid van monumentenwachter, archeoloog en molenaar. 

Praktisch

Tentoonstelling “Oude Liefde. Zorgen voor erfgoed” loopt nog tot 9 september 2018 in het Provinciaal Erfgoedcentrum Ename, Lotharingenstraat 1, 9700 Oudenaarde.Open van donderdag tot en met zondag van 10 tot 17 uur, gratis toegang. www.oost-vlaanderen.be/erfgoedcentrum

 

Contacteer ons
Jozef Dauwe gedeputeerde voor Erfgoed
Jozef Dauwe gedeputeerde voor Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent