Inhuldiging fietsweg Kluisbergen (Ruien) Kapellestraat – Kattestraat

Maandag 21 augustus 2017 om 15 uur

De Provincie Oost-Vlaanderen realiseerde in samenwerking met de gemeente Kluisbergen een fietssnelweg op het tracé van oude spoorlijn Oudenaarde – Kluisbergen met verbindingen richting Avelgem en Gent. Het project sluit aan op het bestaande fietspad Oudenaarde N60 – Kluisbergen.

Op maandag 21 augustus om 15 uur wordt de nieuwe fietsinfrastructuur ingehuldigd in aanwezigheid van gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor mobiliteit, burgemeester Philippe Willquet en schepen van Mobiliteit Frank Debacker.

De pers is welkom om deze inhuldiging bij te wonen. De plaats van afspraak is Café ’t Helle 4, Kapellestraat 81 in Kluisbergen.

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft de ambitie om voor haar grondgebied een sluitend netwerk van LangeAfstandesFietspaden (LAF’s) en fietssnelwegen te realiseren. Door hoogkwalitatieve, veilige, comfortabele en voldoende ruim gedimensioneerde fietsinfrastructuur aan te leggen worden meer scholieren en pendelaars overtuigd om de fiets te nemen.

Het nieuwe fietspad verbindt op een veilige en vlotte manier Ruien en Kluisbergen met Oudenaarde en in de toekomst met Avelgem en Henegouwen. 

 

Contacteer ons
Beleidsverantwoordelijke: Gedeputeerde Peter Hertog bevoegd voor mobiliteit
Beleidsverantwoordelijke: Gedeputeerde Peter Hertog bevoegd voor mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent