Informatiepunt Europa Direct Oost-Vlaanderen viert 20ste verjaardag

Ga mee op zoek naar de EU-tjes & win een iPad

Vrijdag 16 juni 2017 — Het Informatiepunt Europa Direct (IED) van Oost-Vlaanderen viert dit jaar zijn 20ste verjaardag. Om dit te vieren verstopt het IED geen eitjes maar EU-tjes. In de EU-tjes zitten kleine, houten geluksvogeltjes. In sommige EU-tjes zit een winnend vignet waarmee je een iPad kan winnen. Ga op zoek naar de EU-tjes tijdens één van de vele evenementen die Europa Direct organiseert. 

Het Informatiepunt Europa Direct werd 20 jaar geleden door de Provincie Oost-Vlaanderen, de Europese Commissie en de FOD Buitenlandse Zaken opgericht. Het doel was en is nog steeds: Europa dichter bij de burger brengen. We doen dat o.a. door de organisatie van debatten, wedstrijden, lezingen, Europadagen, … en het beschikbaar stellen van gratis brochures en lesmateriaal."

Gedeputeerde Geert Versnick

Meer info

www.oost-vlaanderen.be/eu-tjes

europadirect@oost-vlaanderen.be 

https://www.instagram.com/europadirectoostvlaanderen/

Het Informatiepunt Europa Direct van Oost-Vlaanderen maakt deel uit van het netwerk van de Europese Commissie en werd opgericht door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Provinciebestuur. Europa dichter bij de burger brengen, dat is het doel. Je kan er terecht met al je vragen over het Europese beleid. Via gratis brochures, affiches, databanken, spelen, …probeert het IED je op weg te helpen. Leerkrachten kunnen terecht bij het IED voor materiaal om de lessen over Europa aantrekkelijk te maken. Europa Direct organiseert regelmatig wedstrijden en activiteiten voor alle leeftijden.

 

 

 

Geert Versnick gedeputeerde voor Europese samenwerking at Provincie Oost-Vlaanderen
Vanessa Schockaert Dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking at Provincie Oost-Vlaanderen