Skip to Content

Infomarkt toekomstvisie 'de Donk' in Berlare

zaterdag 17 oktober 2020 van 10 tot 13 uur

De bootjes, de Donklaan, Nieuwdonk, de campings… Hoe mag de Donk er komen uit te zien in de toekomst? Wat moet er te beleven zijn?

Op zaterdag 17 oktober 2020 kunnen omwonenden van het Donkgebied in Berlare hun mening kwijt over hoe de recreatiepool zich in de toekomst verder moet ontwikkelen.

"De Donk heeft vele troeven, maar deze blijven voor bezoekers en bewoners vaak verborgen. Er is plaats voor terrasjes, sport, kamperen en natuur, maar alles loopt door elkaar. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan genieten van de vele gezichten van de Donk, moeten we nadenken hoe het gebied er over 20 jaar uitziet."

gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Ruimtelijke Planning

Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeente Berlare en Regionaal Landschap Schelde Durme werken, met een subsidie van het Plattelandsontwikkelingsproject (PDPO), een visie uit op de verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie in het gebied. Eind dit jaar zal deze afgerond zijn.

Daarnaast zetten de drie partners al volop in op concrete acties, die de aantrekkelijkheid van de recreatiepool versterken. Zo werd de onthaalpoort recent heringericht en wordt het Donkoeverpark aan de festivalhal momenteel heraangelegd.

De Donk aan het woord

De afgelopen maanden kwamen vertegenwoordigers van horeca, verblijfparken, natuursector, … samen om hun mening te geven. Nu is het de beurt aan de omwonenden van het Donkgebied om te laten horen hoe zij de Donk binnen 20 jaar zien.

Op zaterdag 17 oktober vindt daarom een infomarkt plaats waarop de huidige plannen en voorstellen uit de doeken worden gedaan. Bewoners kunnen meedenken. Wat moet er nog veranderd worden? Zijn er vreemde keuzes gemaakt? Met de inspraak van de bewoners wordt de uiteindelijke visie voor de Donk opgemaakt.

Nieuw aan de Donk: Nieuwdonk

Te midden van alle natuur en recreatie ligt het provinciaal domein Nieuwdonk verscholen. Nu het eigendom is van de Provincie, wordt gekeken hoe de Donk en Nieuwdonk beter verbonden kunnen worden om de beleving van het gebied nog aangenamer te maken.

Infomarkt 17 oktober

Wie wil meedenken over de toekomst van de Donk is welkom op zaterdag 17 oktober tussen 10 en 13 uur op de picknickweide aan de Brielstraat in Berlare.

Inschrijven is verplicht via deze inschrijvingslink. De gegevens worden bewaard voor COVID-19-contacttracing tot ten laatste 31 oktober. Tijdens het evenement zullen de nodige veiligheidsmaatregelen nauwlettend in acht genomen worden.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Ruimtelijke planning
Vesko Valverde dienst Ruimtelijke Planning
Annemie Charlier gedeputeerde voor Ruimtelijke planning
Vesko Valverde dienst Ruimtelijke Planning
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent