Infodag voor toekomstige politiekandidaten in Oost-Vlaamse politieschool PAULO

zaterdag 20 mei 2017

De politiediensten zoeken heel wat nieuwe collega’s. Daarom organiseert de Politieopleiding van de Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Overheden (PAULO), in samenwerking met de rekruteringsdienst van de federale politie en de lokale politiezones, een infodag voor politiekandidaten op zaterdag 20 mei 2017. Geïnteresseerden in een job bij de politie vinden er uitgebreide informatie over de selectieproeven, de basisopleiding en de loopbaanmogelijkheden bij de politie. 

 

Kandidaten krijgen tijdens de infodag een goed beeld van wat werken bij de politie inhoudt. Men vindt er in detail informatie over hoe te solliciteren en welke proeven er nadien moeten worden afgelegd. En men kan zichzelf al eens testen via een simulatieversie van de cognitieve proef.

Wie geslaagd is voor de selectietesten, kan nadien starten met de basisopleiding bij onze politieschool. Wat die opleiding inhoudt, verneemt u tijdens de infodag van opleiders en aspiranten die in opleiding zijn. Verder zijn er ook demo’s zelfverdediging en schieten, twee belangrijke vaardigheden die aspiranten aangeleerd krijgen. 

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor onderwijs

 

Praktisch

De Infodag vindt plaats van 10 tot 15 uur (doorlopend) bij PAULO, Sprendonkstraat 5, 9042 Gent. Er is een ruime parking. Vooraf registreren is noodzakelijk via de website www.jobpol.be en dit ten laatste op 17 mei (ook de personen die de kandidaat vergezellen). 

De pers is welkom. Graag een seintje naar persdienst@oost-vlaanderen.be als u aanwezig zal zijn. 

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde bevoegd voor onderwijs, Provincie Oost-Vlaanderen
Pascal Vandenhole Opleidingsdirecteur Politieopleiding, PAULO
Peter Hertog gedeputeerde bevoegd voor onderwijs, Provincie Oost-Vlaanderen
Pascal Vandenhole Opleidingsdirecteur Politieopleiding, PAULO
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent