Skip to Content

Infodag voor toekomstige politie-inspecteurs in Oost-Vlaanderen

zondag 15 mei 2022 van 10 tot 15.30 uur

Wie interesse heeft in een job als inspecteur bij de politie kan op zondag 15 mei een bezoek brengen aan de infodag van PAULO-Politieopleiding in Gent. Oost-Vlaanderen telt ruim 200 openstaande vacatures.

"Dankzij de samenwerking met de rekruteringsdienst van de federale politie en een 30-tal politiediensten kan de kandidaat zich tijdens de infodag uitgebreid informeren over zowel de selectieproeven, de basisopleiding als de loopbaanmogelijkheden bij de politie."

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs 

Ook zijn er binnen en buiten heel wat activiteiten en demo’s: zelfverdediging, schietoefeningen, hondenteam, politiecombi als mobiel kantoor, politiedrone, openbare orde, celwagen, de scheepvaartpolitie, …

De infodag is doorlopend toegankelijk van 10 tot 15.30 uur, maar vooraf inschrijven is verplicht via de evenementenkalender op www.jobpol.be. Dit kan t.e.m. woensdag 11 mei.

Locatie: Sprendonkstraat 5, 9042 Gent (in de Gentse haven).

De pers is ook welkom. Om 10 uur brengen provinciegouverneur Carina Van Cauter en gedeputeerde Kurt Moens een bezoek. Een persuitnodiging volgt.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Pascal Vandenhole Opleidingsdirecteur PAULO-Politieopleiding
Benny Van Belle Beleidsmedewerker PAULO-Politieopleiding
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Pascal Vandenhole Opleidingsdirecteur PAULO-Politieopleiding
Benny Van Belle Beleidsmedewerker PAULO-Politieopleiding
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent