Skip to Content

Inbraak in provinciaal domein De Ster

Provinciaal domein De Ster kreeg deze nacht inbrekers over de vloer. Het domein was hierdoor deze voormiddag uitzonderlijk gesloten. De schade wordt momenteel nog opgemeten. Intussen is het domein opnieuw open voor publiek en uitzonderlijk gratis. 

Wegens schade is het inkomgebouw langs de Lange Rekstraat voorlopig gesloten en wordt aan bezoekers gevraagd om de inkom via de Brokkelingenstraat te nemen.

In afwachting van het lopende politieonderzoek verontschuldigen wij ons voor deze situatie.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor de domeinen
Jana Leyman dienst Communicatie
Jessie Beurms dienst communicatie
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor de domeinen
Jana Leyman dienst Communicatie
Jessie Beurms dienst communicatie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent