Skip to Content

In minder dan een half uur van Sint-Martens-Latem en De Pinte naar Gent via nieuw deel fietssnelweg F7

Op vrijdag 30 augustus wordt het nieuwe deel fietssnelweg F7 tussen de De Pinte en Sint-Martens-Latem officieel geopend. De Provincie Oost-Vlaanderen, de gemeenten Sint-Martens-Latem en De Pinte werkten samen aan de realisatie van fietssnelweg F7 Gent – Kortrijk. Op grondgebied van beide gemeenten werd, tussen de Klapstraat en de Daningsdreef, de weg ‘Langs de Spoorweg’ heringericht als fietsweg.

Met de realisatie van deze fietsweg is de F7 tussen Gent en Deinze bijna volledig gerealiseerd. Het tussenliggende traject F7 tussen Daningsdreef en Nijverheidsstraat wordt in het najaar 2019 heraangelegd.

"De Provincie Oost-Vlaanderen heeft de ambitie om voor haar grondgebied een sluitend netwerk van fietssnelwegen te realiseren. Door hoogkwalitatieve, veilige, comfortabele en voldoende ruim gedimensioneerde fietsinfrastructuur aan te leggen, worden meer scholieren en pendelaars overtuigd om de fiets te nemen. Op die manier wordt de fiets een veilig, snel en gezond alternatief voor dagelijkse verplaatsingen."

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Aannemer Alonco legde de bestaande weg ‘Langs de spoorweg’ aan als fietsweg (in asfalt en 3 m breed), met beperkte toegang voor gemotoriseerd verkeer van aangelanden en bewoners. Middeneilanden beperken de toegang. De totale kostprijs voor de aanleg van deze infrastructuur bedraagt 226 484,17 EUR (incl. btw). 

De Nijverheidsstraat, Groenstraat en Stationsstraat werden omgevormd tot fietsstraat. De fietssnelweg passeert hier langs het station. Een vrijliggende fietsweg was hier moeilijk te realiseren, maar door een fietsstraat kunnen fietsers veilig het station bereiken of langsfietsen. Autoverkeer is toegelaten, maar mag het fietsverkeer niet voorbijsteken. Alle verkeer, zowel auto- als fietsverkeer, op de Stationsstraat en Nijverheidsstraat heeft voorrang t.ov. verkeer op de kruisdende straten. Ook de splitsing van fietssnelwegen F45 en F7, ter hoogte van de overweg, werd meegenomen als fietsstraat. De totale kostprijs voor de aanleg van deze fietsstraat bedraagt 197 372,78 EUR (incl. btw).

De tussenliggende 500 meter tussen Daningsdreef en Nijverheidsstraat wordt in het najaar van 2019 aangelegd als 3 meter brede, vrijliggende fietsweg in asfalt. Aannemer Van Robays start midden oktober met de werken. Intussen zal er een tijdelijke, bewegwijzerde omleiding zijn. De totale kostprijs voor de aanleg van deze fietsweg zal 282 726,18 EUR (incl. btw) bedragen.

In totaal wordt 3 500 meter nieuwe fietsinfrastructuur aangelegd. Na realisatie van de missing link (voorjaar 2020) tussen Karrestraat en Beekstraat, op grondgebied van de stad Deinze, zal ook de fietssnelwegbebording met de kenmerkende blauwe F-logo’s aangebracht worden tussen De Pinte en Deinze. Hiermee zal tegen eind 2020 Gent met Deinze verbonden zijn door een volwaardige fietssnelweg van 13 km.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Marjolein Hantson beleidsmedewerker dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Marjolein Hantson beleidsmedewerker dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021



Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens



Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent