Ik renoveer dus ik BEN! Samen duurzaam renoveren in Oudenaarde, Zingem en Kruishoutem

Infoavonden op 23 en 27 maart 2017

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen en de Gezinsbond starten een gratis begeleidingstraject voor alle gezinnen in Kruishoutem, Zingem en Oudenaarde, die aan renoveren denken. Iedereen die meer wil weten over dit traject van samen duurzaam renoveren, kan terecht op één van de infoavonden. Op donderdag 23 maart is er een infoavond in Oudenaarde, op maandag 27 maart in Kruishoutem.

Niets dan voordelen voor wie binnenkort gaat renoveren en instapt in ons begeleidingstraject: gratis advies, hulp bij het aanvragen van offertes en premies, uitwisselen van ervaringen met de buren,  juridische bijstand van de Gezinsbond ... wie kan dergelijke hulp niet gebruiken bij een renovatie? 

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor milieu

De voordelen op een rijtje:

  • Gratis onafhankelijk renovatieadvies aan huis voor een doordacht en logisch stappenplan (dak, muurisolatie, raam en glaswerk, verwarming, sanitair en ventilatie)
  • Hulp bij het opvragen van offertes en de onderhandelingen met aannemers en leveranciers
  • Leer van ervaringen van anderen, los concrete renovatieproblemen op met mensen uit je buurt
  • Informatie en hulp bij het aanvragen van premies en goedkope leningen.
  • Bijstand van de juridische dienst van de Gezinsbond

Infoavonden

  • Donderdag 23 maart om 20 uur in de Volkszaal van het Stadhuis, Markt Oudenaarde
  • Maandag 27 maart om 20uur in CC De Mastbloem, Waregemsesteenweg 22, Kruishoutem

Inschrijven

Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen
dubo@oost-vlaanderen.be
09 267 78 07
www.bouwwijs.be/ikrenoveerdusikben

Contacteer ons
Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor milieu, Provincie Oost-Vlaanderen
Bart Van Hulle dienst Milieubeleidsplanning - Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen, Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor milieu, Provincie Oost-Vlaanderen
Bart Van Hulle dienst Milieubeleidsplanning - Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent