Skip to Content

Hondenlosloopweide en hondenzwemzone in domein Puyenbroeck in Wachtebeke open voor het publiek

Vanaf vandaag, woensdag 23 juni, zijn de nieuwe hondenlosloopweide en hondenzwemvijver van provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke open voor het publiek.

De losloopweide en de zwemvijver zijn gelegen in het nieuwe landschapspark, ter hoogte van het neerhof. Ze zijn het gemakkelijkste te bereiken via de sportsite (parking 2). 

"Samen met de hangbrug, het struinpad, de grote berg, het blote voetenpad en de uitkijktoren zijn de hondenlosloopweide en -zwemvijver nieuwe aantrekkingspunten binnen het landschapspark."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Recreatiedomeinen

De hondenzone bestaat uit twee weiden die volledig omheind zijn. Ze zijn toegankelijk via zelfsluitende hekkens en liggen op korte afstand van elkaar. De hondenlosloopweide is 6 650 m²  en de hondenzwemzone 3 150 m² groot met in de midden de zwemvijver. Om er voor te zorgen dat er geen hondenpoep op de terreinen blijft liggen, werden er aan alle in- en uitgangen hondenpoepvuilbakken geplaatst. Het project is grotendeels aangelegd door de eigen diensten en waar mogelijk is gebruik gemaakt van bestaande afsluitingen. De totale kostprijs bedraagt 26 000 EUR.

Wie met zijn hond deze zone wil ontdekken, parkeert best op parking 2 en volgt de wegwijzers. 

Contacteer ons
An Verliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Provinciaal domein Puyenbroeck
An Verliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Provinciaal domein Puyenbroeck
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent