Skip to Content

Hoe goed is jouw woning geïsoleerd? Test het met de thermocard

Oost-Vlamingen kunnen voortaan met een thermocard testen hoe goed hun ramen en buitenmuren geïsoleerd zijn.  

Op een eenvoudige manier toont de thermocard hoeveel warmte via buitenmuren of ramen verloren gaat en of isolatie nodig is. 

Een thermocard aanvragen kan bij het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen. 

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen geeft advies aan Oost-Vlamingen die hun verbouwingen op een duurzame manier willen aanpakken. Dat betekent energieverbruik naar beneden halen en rekening houden met een leefbare woonomgeving, maar ook meer wooncomfort en een hogere vastgoedwaarde. 

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor klimaat en energie

 

Vriespunt

De test wordt uitgevoerd wanneer de buitentemperatuur rond het vriespunt ligt. Dan verwarm je de kamer tot twintig graden en hou je de kaart ongeveer 6 seconden tegen de buitenmuur of het raam. De kaart geeft weer of de isolatie goed is of er ruimte voor verbetering is en of er (extra) isolatie nodig is.

Hoe aanvragen?

Een thermocard aanvragen kan door een mail te sturen naar dubo@oost-vlaanderen.be. Afhalen kan in het Provinciaal Administratief Centrum ‘Het Zuid’, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Renovatieadvies aan huis

Wil je ook graag renovatieadvies aan huis? Surf naar www.bouwwijs.be/renovatieadvies en vul digitaal jouw aanvraag in. Een medewerker neemt contact  op voor een afspraak. Ook voor vragen rond duurzaam bouwen en verbouwen kan je terecht bij het Steunpunt. Mail naar dubo@oost-vlaanderen.be of bel 09 267 78 07.

Contacteer ons
Riet Gillis Gedeputeerde voor klimaat en energie
Goedele De Vos Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen
Riet Gillis Gedeputeerde voor klimaat en energie
Goedele De Vos Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent