Heuglijk nieuws bij seizoenstart Scheepswerven Baasrode

Het toeristisch seizoen op de provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode in Dendermonde opent met heuglijk nieuws. De Provincie stelt de toekomstplannen voor die bezoek in de werkhuizen als individu mogelijk maken. Bovendien is er de plechtige inhuldiging van een internationale vzw die vier historische scheepswerven in Vlaanderen en Zeeland zal promoten.

“We willen met onze Scheepswerven Baasrode een baken zijn voor scheepsbouw en binnenvaart binnen de varenderfgoedsector. De oprichting van een internationale vzw met onze gewaardeerde Oost-Vlaamse en Zeeuwse partners, en de ontsluiting van de werkhuizen zijn concrete realisaties van deze ambitie. Ook het grote publiek, jong en oud, plukt hiervan de vruchten door een meer gevarieerd en uitgediept aanbod aan boeiende activiteiten.”

​gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Goed gevulde activiteitenkalender

Sinds een aantal jaar is het aantal publieksactiviteiten op de Scheepswerven Baasrode gevoelig toegenomen. Gezinnen met kinderen kunnen tijdens de paasvakantie de site ontdekken met een opdrachtenblaadje.

Op Erfgoeddag (21 april) en tijdens de Erfgoedweken (15-26 april) leren respectievelijk individuele bezoekers en scholen wat het thema ‘thuis’ betekent voor schippers tijdens de tentoonstelling 'Thuis aan boord'. Op de Archeologiedagen (26 mei) staan de ambachten breeuwen, touwslagen en zeilmaken centraal onder de titel ‘De MIDDELbrEEUWEN’. Verwacht lezingen, demonstraties, workshops en kinderactiviteiten.

In de zomervakantie is er opnieuw de populaire zoektocht naar de Schatten van Vlieg en op zondag 8 september valt er van alles te beleven op Open Monumentendag. Alle info vind je op www.scheepswervenbaasrode.be.

Werkhuizen ook toegankelijk voor bezoek als individu

In het najaar wordt het aanbod nog uitgebreid. Vrijdag toonde de Provincie beelden en plannen van hoe ze de werkhuizen van Scheepswerven Baasrode, de parel van de erfgoedsite, toegankelijk zal maken voor bezoek als individu. Tot nu toe was dat omwille van de veiligheid enkel mogelijk onder de begeleiding van een gids. Dankzij de komst van een pad, informatieborden en digitale animaties zal het tegen dit najaar mogelijk zijn om die uniek bewaarde ruimtes te delen met een veel groter publiek.

Internationale vzw ter promotie van scheepsbouwverleden

Met Baasrode, Rupelmonde, Arnemuiden en Zierikzee slaan vier historische scheepswerven de handen in elkaar om het scheepsbouwverleden van de Schelde te promoten. Daartoe ondertekenden Provincie Oost-Vlaanderen, Tolerant vzw, Museumwerf CA Meerman en Museumhaven Zeeland zaterdagavond de oprichtingsakte van de internationale vzw ‘De Vier Werven’.

Voor Scheepswerven Baasrode is dit niet het eerste internationale avontuur. De erfgoedsite toonde zich eerder al een belangrijke speler in de internationale netwerken van het Interregproject Beleefbare Schelde en het Unesco Geopark Schelde-Delta in oprichting.

An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Peter Van Wichelen beleidsmedewerker Erfgoed, Scheepswerven Baasrode

 

 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent