Skip to Content

Het Parkbos boomt!

Projectpartners engageren zich voor verdere uitbouw Parkbos

Vandaag, 6 oktober 2020, engageerden Vlaams minister Zuhal Demir, gouverneur Carina Van Cauter, gedeputeerden Riet Gillis en Leentje Grillaert, voorzitter van Toerisme Oost-Vlaanderen en de betrokken lokale besturen zich om het Parkbos de komende drie jaar samen verder uit te bouwen tot een levendige groenpool. Ze ondertekenden hiertoe een samenwerkingsovereenkomst. Het ambitieuze projectpartnerschap stelt terreinrealisaties centraal, maar wil tegelijkertijd ook een toekomstvisie uittekenen voor het Parkbos en zijn ruime omgeving. 

Het Parkbos

Het Parkbos groeide de voorbije jaren uit tot een bijzondere plek aan de rand van Gent. Hoewel het Parkbos nog niet klaar is, wordt het vandaag al intensief gebruikt. Mensen komen hier vooral om te wandelen en te fietsen, en om te genieten van het gevarieerde landschap. In de 1200 hectare grote groenpool vind je bos, natte natuur, speelbossen, door oude knotbomen omzoomde graslanden en statige kastelen met imposante tuinen en toegangsdreven. Een mooie kruisbestuiving tussen geschiedenis en nieuwe natuurontwikkeling.

Dat het Parkbos vandaag al zo in trek is, is mede te danken aan de mooie realisaties die het projectpartnerschap Parkbos al kan voorleggen, zoals een fiets- en wandelas op de oude spoorwegbedding, de Parkbosbruggen over de R4 en de E40, de aanplanting van 300 hectare nieuw bos en het wandelnetwerk in de boskern Grand Noble en de Vallei van de Rosdambeek.

Ambitieus project

De ambities van het projectpartnerschap zijn groot, zowel op vlak van natuur en klimaat als op vlak van erfgoed, toerisme, mobiliteit, gemeenschapsvorming en landbouw. 

Het projectpartnerschap kiest bewust voor een brede projectwerking. Verschillende diensten van de Vlaamse, provinciale en lokale overheden zitten samen aan tafel. Evenals lokale organisaties en ondernemers.

"Het engagement en de betrokkenheid van lokale ondernemers, natuur- en erfgoedverenigingen, scholen en burgers zijn onmisbaar om van het Parkbos een levendige groenpool te maken. Het Parkbos biedt kansen voor de lokale economie. Tegelijkertijd kunnen lokale ondernemers het toeristisch-recreatieve aanbod in het Parkbos vergroten."

gouverneur Carina Van Cauter, voorzitter

Speelbossen en wandelroutes

In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst engageren de projectpartners zich om het Parkbos verder uit te bouwen met twee speelbossen (Gent, De Pinte), de inrichting van het deelgebied Scheldevelde en de Zeven Dreven (De Pinte), een onthaalzone aan de Moeistraat (Sint-Martens-Latem), het versterken van de drevenstructuren, het verder uitrollen van een recreatief netwerk voor wandelaars, fietsers en ruiters en de aanpak van mobiliteitsuitdagingen. In de nabije toekomst zal het Parkbos dus nog meer te bieden hebben voor wandelaars, fietsers en ruiters.

"Via bovenlokale fietsnetwerken ontsluiten we natuurgebieden en bossen op een stevige, veilige en verbindende manier. De fietssnelweg F7 Gent-Kortijk met halte in het Parkbos is één van de drukstbezochte fietssnelwegen van O-VL, zowel voor functionele als recreatieve verplaatsingen. Zo ontsluiten we natuurgebieden op een klimaatgezonde manier voor iedereen."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit, Natuur en Milieu

Om al dit moois in stand te houden en een lange toekomst te garanderen, wordt de komende jaren een organisatiestructuur op poten gezet die de dagelijkse zorg voor het gebied op zich kan nemen. 

"Toerisme Oost-Vlaanderen schat het belang van het Parkbos als toeristisch recreatief gebied naar waarde en zet mee de schouders onder het samenwerkingsverband.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, voorzitter Toerisme Oost-Vlaanderen

Parkbos 2.0

De projectpartners leggen de lat hoog. Ze willen samen een nieuw toekomstverhaal schrijven voor het ruimere gebied, waarbij het Parkbos verbonden wordt met de Leievallei, de Scheldevallei, de Hospicebossen in Nazareth en het stadsbos Deinze. Hier liggen nog veel kansen en veel groeimogelijkheden. Wordt vervolgd…

Volgende overheden maken deel uit van het projectpartnerschap: Vlaamse Overheid (Natuur en Bos, Natuurinvest, Departement Onroerend Erfgoed, Vlaamse Landmaatschappij), de Provincie Oost-Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen, Stad Gent en de gemeentes De Pinte en Sint-Martens-Latem. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van drie jaar.

Contacteer ons
gouverneur Carina Van Cauter voorzitter stuurgroep Parkbos
gedeputeerde Riet Gillis bevoegd voor Natuur en Milieu
gedeputeerde Leentje Grillaert voorzitter Toerisme Oost-Vlaanderen
Evelyne Fiers projectcoördinator Parkbos
gouverneur Carina Van Cauter voorzitter stuurgroep Parkbos
gedeputeerde Riet Gillis bevoegd voor Natuur en Milieu
gedeputeerde Leentje Grillaert voorzitter Toerisme Oost-Vlaanderen
Evelyne Fiers projectcoördinator Parkbos
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent