Skip to Content

Het Oost-Vlaamse windlandschap langs de E40 krijgt vorm: aanvragen voor 3 windturbines

3 infomarkten voor omwonenden op 19, 20 en 21 november 2019

Er zijn concrete plannen voor drie windturbines op en rond het bedrijventerrein Zwijnaarde, ter hoogte van het kruispunt E40/E17 ten zuiden van Gent. De vergunningsaanvragen zijn in voorbereiding. Via 3 infomarkten willen de initiatiefnemers de bevolking informeren over de plannen en antwoorden geven op alle vragen.

Windcluster bedrijventerrein Zwijnaarde

Er zijn concrete plannen om drie windturbines te ontwikkelen op en rond het bedrijventerrein 'Zwijnaarde'. Burgercoöperaties Energent en Ecopower (in opdracht van Universiteit Gent), Engie (in opdracht van Amcor) en tot slot studiebureau 3E (in opdracht van Wind Isle/NV Eiland-Zwijnaarde) willen elk één turbine ontwikkelen in deze zone. De drie turbines – samen goed voor 12 MW vermogen – zouden jaarlijks ongeveer 27,5 GWh aan lokale groene stroom opwekken. Dat is genoeg om ongeveer 8 000 of iets meer dan 6% van de gezinnen in Gent en Merelbeke elk jaar te bevoorraden.

Om buurtbewoners te informeren, organiseren de verschillende ontwikkelaars drie infomarkten. Daar krijgen omwonenden een antwoord op hun vragen over slagschaduw, geluid, procedure, timing en participatie.

  • Dinsdag 19 november van 18 tot 21 uur in JOC Variant, Heerweg-Zuid 124 in Zwijnaarde
  • Woensdag 20 november van 18 tot 21 uur in Floracentrum, Teaterstraat 39 in Gent (Flora)
  • Donderdag 21 november van 18 tot 21 uur in Open Huis Otterken, Ottergemsesteenweg 252 in Gent

Na de infomarkten zullen de projectontwikkelaars hun dossier afwerken en een vergunningsaanvraag indienen bij de Provincie. Daarna volgt een openbaar onderzoek waarbij iedereen opmerkingen en eventuele bezwaren kan indienen.

De Provincie Oost-Vlaanderen zal op de infomarkten een algemene uitleg geven rond het provinciaal windbeleid en de ‘windcluster bedrijventerrein Zwijnaarde'. Momenteel is er evenwel nog geen vergunning of beslissing genomen over de concrete plannen voor deze 3 windturbines.

Provinciaal windbeleid

In 2014 heeft de Provincie Oost-Vlaanderen zes windclusters aangeduid langs de E40 die ruimtelijk heel geschikt bleken om windturbines te ontwikkelen. Eén van de potentiële zones voor windenergieprojecten hierbij was de ‘windcluster bedrijventerrein Zwijnaarde’, dat de bedrijventerreinen aan het verkeersknooppunt E40/E17 aan beide kanten van de Ringvaart omvat.

"We gaan weloverwogen op zoek naar geschikte zones voor windenergie en proberen andere zones uit te sluiten. We bouwen aan een lokaal draagvlak bij omwonenden en burgemeesters. En we weten uit ons eerste project Windlandschap Eeklo-Maldegem-Kaprijke dat dit indrukwekkende resultaten oplevert." 

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Ruimtelijke planning

Concreet vraagt de Provincie bij nieuwe windturbineprojecten in Oost-Vlaanderen minstens 20% rechtstreekse participatie voor de lokale gemeenschap én een omgevingsfonds. In dat fonds wordt een deel van de opbrengsten van de turbine gestort, waarmee de omwonenden de kwaliteit van hun eigen leefomgeving kunnen verhogen. Hoe dat moet en via welke maatregelen, dat kunnen de omwonenden zelf bepalen.

Meer info?

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke planning
Moira Callens projectcoördinator dienst Ruimtelijke Planning
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke planning
Moira Callens projectcoördinator dienst Ruimtelijke Planning
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent