Skip to Content

Groepsaankoop zonnepanelen en thuisbatterij wegens succes verlengd

inschrijven tot 12 augustus 2022

Tot 14 juni 2022 konden geïnteresseerde burgers en KMO’s hun persoonlijk voorstel van de groepsaankoop zonnepanelen en thuisbatterij aanvaarden. Deze provinciale groepsaankopen wekken grote belangstelling op. Om aan de vraag te kunnen beantwoorden, organiseert het provinciebestuur onmiddellijk een volgende groepsaankoop zonnepanelen en thuisbatterij. Inschrijven kan tot 12 augustus 2022.

"Dankzij deze groepsaankoop zullen deze zomer 2 539 zonnepaneleninstallaties en 365 thuisbatterijen in Oost-Vlaanderen geplaatst worden. In alle 60 Oost-Vlaamse steden en gemeenten doen burgers en KMO’s mee! 100% provinciale dekking, dat stemt mij hoopvol. Deze editie bewijst nogmaals de kracht van een groepsaankoop: we bundelen de vraag naar duurzame en betaalbare energie en bieden via de veiling een interessant aanbod op maat. Samen met de leverancier en de lokale besturen zetten we de transitie naar duurzame energie op de rails, binnen handbereik van elke burger of KMO."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Energie en Klimaat

 

Resultaten van deze groepsaankoop: lokale productie en zelfverbruik stijgen

  • In totaal schreven 9 134 geïnteresseerden voor zonnepanelen en/of thuisbatterij in. 36% aanvaardde het persoonlijk voorstel voor een zonnepaneleninstallatie, wat zeer hoog is voor dergelijke actie die een financiële investering vergt. Behalve burgers, bestelden ook meer dan 200 KMO’s een installatie.
  • Voor de  groepsaankoop zonnepanelen tekenden in totaal 2 539 deelnemers in. Wie al over zonnepanelen beschikt, kon voor het eerst ook meedoen voor enkel een thuisbatterij. Hiervan maakten 365 deelnemers gebruik.
  • 86% van de burgers die een zonnepaneleninstallatie via deze groepsaankoop bestellen, nemen er meteen ook een thuisbatterij bij. Volgens de VREG (Vlaamse Regulator Elektriciteits- en Gasmarkt) consumeren eigenaars van zonnepanelen zonder batterij zo’n 30% van de eigen opgewekte energie. Door een thuisbatterij aan te schaffen en slim in te zetten, kunnen eigenaars het zelfverbruik doen toenemen tot 70 à 80%.
  • In alle 60 Oost-Vlaamse steden en gemeenten komen er dankzij deze groepsaankoop fotovoltaïsche installaties bij. Zowel in de steden als ook in landelijke gemeenten krijgt deze groepsaankoop duidelijk gevolg.
  • Een gemiddelde installatie levert een jaarlijks vermogen van zo’n 3 850 kWh. De exacte opbrengst hangt onder meer af van de oriëntering en hellingsgraad van het dak.
  • Voor de financiering van hun nieuwe installatie, maakt 1 op 3 burgers gebruik van de groene lening die via deze groepsaankoop als optie aangeboden wordt.

Nieuwe groepsaankoop zonnepanelen en thuisbatterij: inschrijven tot 12 augustus

Vanwege de grote interesse organiseert Provincie Oost-Vlaanderen meteen een volgende groepsaankoop zonnepanelen en thuisbatterij. Hiermee wil het provinciebestuur Oost-Vlaamse particulieren en bedrijven motiveren om te investeren in hernieuwbare energie.

Geïnteresseerden die voor 12 augustus 2022 inschrijven, mogen hun persoonlijk voorstel midden augustus verwachten. Deelnemen aan deze groepsaankoop is vrijblijvend, zonder verplichting tot aankoop. Wie het persoonlijk voorstel aanvaardt, mag de installatie verwachten in de winter 2022-23.
Wie intekent, kan rekenen op de gekende voordelen van groepsaankopen: een scherpe prijs aan de beste kwaliteit en een vlotte administratieve opvolging. Hierdoor wordt men als deelnemer volledig ontzorgd. Deelnemers ontvangen ook objectieve informatie en de beste garanties. Het aanbod bestaat uit een compleet kwalitatief zonnepanelensysteem. De installatie is inclusief plaatsing en elektrische keuring. 

Nog veel potentieel voor zonnepanelen

Amper 6,5 %* van de geschikte daken in Oost-Vlaanderen is voorzien van een zonnepaneleninstallatie. Tot 2020 waren in Oost-Vlaanderen zo’n 140 447 zonnepaneleninstallaties geplaatst bij particulieren met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kilowatt.* Dankzij deze groepsaankoop komen er in 2022 dus minstens 2.539 installaties bij.

Klimaatwinst dankzij burgers

Zonnepanelen zijn een rendabele investering. Door zelf energie op te wekken en deze energie zelf optimaal te verbruiken, kunnen inwoners hun energiefactuur structureel verlagen. Bovendien verbetert de EPC-waarde (energieprestatiecertificaat) en stijgt de marktwaarde van de woning als er zonnepanelen op het dak liggen.

Behalve persoonlijke en financiële voordelen leveren zonnepanelen ook collectieve klimaatwinsten op. Door te investeren in zonnepanelen reduceren huishoudens hun CO2-uitstoot. Die is vooral te wijten aan de verwarming van woningen via fossiele brandstoffen.

In Oost-Vlaanderen zijn de huishoudens verantwoordelijk voor 29,6% van de totale CO2-uitstoot*. Globaal gezien is er in Oost-Vlaanderen in 2019 een daling van de CO2 -uitstoot: - 5,9% in 2019 ten opzichte van 2011.* De grootste bijdrage van die daling is te danken aan de inspanningen van huishoudens.* Zij bespaarden, in absolute cijfers, -424.887 ton CO2.* Dit toont aan dat je als individu wel degelijk mee het verschil kan maken!

* Bron : Provincies.incijfers.be - Rapport Klimaat & Energie voor Oost-Vlaanderen

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Energie
Michaël Heiremans projectmanager
Riet Gillis gedeputeerde voor Energie
Michaël Heiremans projectmanager
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent