Skip to Content

Groepsaankoop om erfgoed in de watten te leggen

Neem deel tot en met 31 juli 2020

Tot en met 31 juli kan elke onroerend erfgoedbeheerder in Oost-Vlaanderen deelnemen aan de provinciale groepsaankoop van verpakkings- en conserveringsmateriaal voor erfgoed: zuurvrij zijdepapier, een plakval voor insectenmonitoring, een luchtdichte doos met silicagel, … Voortaan zijn ze slechts een druk op de knop verwijderd voor de Oost-Vlaamse kerkfabrieken, onroerenderfgoeddepots, archeologische bedrijven, heemkundige kringen, gemeentebesturen, … die voor onroerend erfgoed zorgen.

“Met deze groepsaankoop bouwen we verder op de ervaring en het succes van de voorbije 8 jaar en biedt het provinciebestuur een heel tastbare meerwaarde voor de erfgoedzorgers en het erfgoed van onze provincie. De erfgoedzorgers sparen tijd en geld uit doordat onze experten de markt afzoeken naar de beste materialen, prijzen vergelijken en de bestelling opvolgen. En uiteindelijk krijgt het erfgoed de beste zorgen, en daar is het toch om te doen."

gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed

 

Meer info en bestellen: www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoop-erfgoed

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Erfgoed
Lien Lombaert dienst Erfgoed
Annemie Charlier gedeputeerde voor Erfgoed
Lien Lombaert dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent