Skip to Content

Gratis zomerzoektocht voor jong en oud op kartuizersite Lierde

Tijdens de zomervakantie kunnen ouders of grootouders met hun kinderen of kleinkinderen de gratis zoektocht 'De kartuizers in de jaren stillekes' doen op de kartuizersite in Lierde. Dit is een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen, in samenwerking met de bibliotheek van Lierde, om het erfgoed van Lierde onder de aandacht te brengen. 

Voorbije schooljaar werkte het 4de leerjaar van de Kei rond het project Erfgoedredders. Hiervoor bezochten ze de kartuizersite in Sint-Martens-Lierde. Deze site heeft voor deze kinderen nu minder geheimen.

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed: "Omdat we die kennis verder wilden ontsluiten, kwam het idee om een familiezoektocht te maken op basis van wat de kinderen uit het 4de leerjaar deden. Hiermee waren de eerste stappen van ‘De kartuizers in de jaren stillekes’ gezet. Op die manier hopen we van nog veel meer mensen te bereiken met het erfgoed in Lierde.” 

Vanaf 30 juni t.e.m. 30 september kunnen families via 6 opdrachten ontdekken wat er nog overblijft van de kartuizers en hun geschiedenis. We richten ons hierbij naar kinderen van 5 tot 12 jaar. ‘De kartuizers in de jaren stillekes’ kan op elk moment van de dag gedaan worden.

Op verschillende plaatsen op de kartuizersite voert de bezoeker opdrachten uit. Het gaat over de gebouwen, de monniken en hun manier van leven en ook natuur komt aan bod. Er zijn 2 versies: een woord zoeken of de geocache-versie.

Deelnameformulier is verkrijgbaar in de bibliotheek van Lierde (Kartuizerstraat 4). Passeer je buiten de openingsuren van de bib? Dan zal je een bord zien waarop vermeld staat waar het formulier te krijgen is. Of je downloadt het van thuis uit via www.lierde.be

Na het uitvoeren van alle opdrachten kan je je antwoordformulier indienen bij de bibliotheek en krijg je nog een klein aandenken. Of je steekt je antwoordformulier in de brievenbus van de bibliotheek van Lierde.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Leen Vandaele directiecel Erfgoed
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Leen Vandaele directiecel Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent