Skip to Content

Gratis met de bus naar de Ronde van Vlaanderen dankzij Provincie Oost-Vlaanderen

zondag 3 april 2022

Op zondag 3 april viert Vlaanderen dé wielerhoogdag van het jaar, de Ronde van Vlaanderen. Met een subsidie van 30 000 EUR van de Provincie Oost-Vlaanderen en in samenwerking met Ronde-organisator Flanders Classics, zet De Lijn drie pendeldiensten in. Wielerfans kunnen zo gratis vanuit Oudenaarde, Kluisbergen of Ronse tot in het hart van de finale van Vlaanderens mooiste reizen.

Ook deze editie kan men de Ronde van Vlaanderen vanop de eerste rij beleven zonder voorafgaande files, parkeerproblemen of stress. Uiteraard vormt ook de fiets een uitgelezen manier om een comfortabel plekje langs het parcours te bemachtigen.

"Grote evenementen als de Ronde van Vlaanderen kunnen heel wat verkeersoverlast veroorzaken, met alle gevolgen van dien. Te veel auto’s zijn nefast voor de veiligheid, voor het comfort van het publiek én voor het klimaat. Als Provincie willen we wielerfans een duwtje in de rug geven om een betere mobiliteitskeuze te maken, want daar wordt iedereen beter van. Combi-mobiliteit is daarbij één van de sleutels."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Trein of auto en pendelbus

Ronse en Oudenaarde zijn makkelijk met de trein te bereiken vanuit onder andere Gent en Kortrijk. Met een weekend-ticket reist men bovendien aan halve prijs en kinderen tot 12 jaar reizen sowieso helemaal gratis. Wie met de wagen komt (of meerijdt met anderen), kan gratis parkeren op één van de parkings in Oudenaarde, Kluisbergen of Ronse. Vanaf één van de twee treinstation of één van de pendelparkings raakt men met de verschillende pendeldiensten vlot op verschillende toplocaties langs het parcours, bijvoorbeeld de Oude Kwaremont of de Kruisberg. 

Meer info is te vinden op www.delijn.be/rondevanvlaanderen.

Met de fiets

De fietssnelwegen en het jaagpad langs de Schelde vormen de ideale routes naar het hart van de wieleractie. Dankzij de overzichtelijke bewegwijzering brengt de fietssnelweg F45 Gent-Kortrijk fietsers via Ouderaarde of Kluisbergen tot aan De Ronde. Meer info over de fietssnelwegen op www.fietssnelwegen.be.

Plan een veilige en comfortabele route naar de Ronde van Vlaanderen met de fietsrouteplanner van de Provincie op https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/mobiliteit/fietsinfrastructuur/fietsrouteplanner.html.

Onderdeel van duurzaam mobiliteitsbeleid

Duurzame mobiliteitsalternatieven geven antwoord op zowel de klimaat- als mobiliteitsuitdaging waar we voor staan. Het huidige mobiliteitsmodel, vooral gebaseerd op individueel autobezit en -gebruik, is in de toekomst niet langer houdbaar – zowel wat betreft de klimaatimpact als de impact op onze ruimte.

De ondersteuning van De Lijn voor het inzetten van pendelbussen tijdens de Ronde Van Vlaanderen past in de inspanningen van het provinciebestuur om het gebruik van duurzame vervoersmodi bij burgers, bedrijven en organisaties te stimuleren. Combi- of multimobiliteit vormt een belangrijk element van die duurzame mobiliteit. Fiets, deelfiets, deelauto, bus, trein, … de ambitie om alle vervoersmodi aan elkaar te koppelen is niet min. Maar enkel zo realiseren we een efficiënte, meer klimaatvriendelijke mobiliteit met veel minder ruimtebeslag.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor mobiliteit
Anke Schelfaut dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor mobiliteit
Anke Schelfaut dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent