Gratis feestbussen De Lijn op oudejaarsnacht dankzij de Provincie Oost-Vlaanderen

Fuiven met de bus

Ook dit jaar zijn tal van evenementen en fuiven vlot bereikbaar met de feestbussen zoals Back To The Future in De Casino in Sint-Niklaas, Happy Ending in Wichelen, Feest! 2018 in Deinze, Exit 2017 in Lokeren, Nova en Into het Wild in Gent. In Oost-Vlaanderen legt De Lijn 35 feestbussen in die rijden tot in de vroege uurtjes en tot in alle uithoeken van Oost-Vlaanderen. De bussen vertrekken vanuit de regio’s Sint-Niklaas, Aalst en Gent. Overstappen van de ene feestlijn op de andere is mogelijk, waardoor het netwerk een hoog feestgehalte krijgt om naar uit te kijken.

De Provincie Oost-Vlaanderen wil het openbaar vervoer betaalbaar en toegankelijk maken voor iedereen. Daarom investeert de Provincie 12 500 euro in gratis feestbussen op Oudejaar.

Peter Hertog, gedeputeerde voor Mobiliteit: 

De Provincie Oost-Vlaanderen promoot én investeert in het gebruik van het openbaar vervoer als een waardevol vervoersalternatief dat betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen. Om de fuifgangers in de loop van oudejaarsnacht veilig huiswaarts te brengen, zorgt het provinciebestuur dan ook graag voor gratis feestbussen in Oost-Vlaanderen.’

Uitgebreide infocampagne

Via folders, affiches, radiospotjes en social media wordt dit gratis aanbod uitgebreid gecommuniceerd. Alle info zoals het traject of de dienstregelingen is vanaf begin december terug te vinden op www.delijn.be/oudjaar

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde voor Mobiliteit
Pieter Derudder diensthoofd Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen
Marianne Thysebaert woordvoerder De Lijn Oost-Vlaanderen
Peter Hertog gedeputeerde voor Mobiliteit
Pieter Derudder diensthoofd Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen
Marianne Thysebaert woordvoerder De Lijn Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent