Gratis en betaalbare daguitstappen in Oost-Vlaanderen: maak het mee!

De Provincie Oost-Vlaanderen publiceert de gloednieuwe brochure ‘Gratis en betaalbare daguitstappen in Oost-Vlaanderen 2017’. Deze brochure biedt een overzicht van het vast aanbod in de provinciale domeinen en musea. 

Iedereen welkom

Het aanbod van de Provincie is toegankelijk voor iedereen. De brochure laat toe om in te schatten hoeveel een daguitstap naar een provinciaal domein of museum kost. Maar ook of het domein vlot bereikbaar is met de auto, het openbaar vervoer of voor personen met een beperking. De brochure schenkt verder extra aandacht aan toegankelijke taal. De Provincie stapt af van haar typische ambtenarentaal en ruilt lange teksten in voor symbolen, foto’s of opsommingen. Op die manier maakt de Provincie vrije tijd ook toegankelijk voor laaggeletterden, anderstaligen, mensen met een beperkt budget ...

“Wij vinden het belangrijk dat iedereen een vakantiegevoel kan krijgen in de Oost-Vlaamse domeinen en musea. Ook mensen die het wat minder hebben. Met deze brochure willen we hen een leuke daguitstap bezorgen. Zo hopen we dat ze hun zorgen even kunnen vergeten”, aldus gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Welzijn.  

 

Een brochure bestellen?

Je kan de brochure aanvragen via info@oost-vlaanderen.be of via tel. 09 267 82 65. Naast het vast aanbod van de Provincie Oost-Vlaanderen is ook de “Wegwijzer naar gratis activiteiten van de Provincie Oost-Vlaanderen” te vinden op www.oost-vlaanderen.be/gratisaanbod. Deze wegwijzer biedt een overzicht van alle gratis activiteiten voor de komende maanden.

Wil je advies om je uitstap te plannen?

De brochures zijn ook verkrijgbaar via de Rap Op Stapkantoren in Oost-Vlaanderen. Deze kantoren helpen mensen met een beperkt budget aan een leuke uitstap. Ze adviseren je over goedkope vakanties, daguitstappen, culturele en sportactiviteiten. Je hoeft geen lid te zijn of een afspraak te maken bij een Rap Op Stapkantoor. Gewoon even binnenstappen tijdens de openingsuren. Een overzicht van de Oost-Vlaamse kantoren vind je op www.oost-vlaanderen.be/rapopstap.

 

Contacteer ons
Eddy Couckuyt gedeputeerde voor welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
David Talloen beleidsmedewerker gelijke kansen, Provincie Oost-Vlaanderen
Eddy Couckuyt gedeputeerde voor welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
David Talloen beleidsmedewerker gelijke kansen, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent