Gouden SODA-week afgetrapt

Feestelijke uitreiking SODA-attesten op vrijdag 19 mei om 11 uur

De SODA-week loopt van 15 mei t.e.m. 19 mei op 4 provinciale scholen: PTI Hamme, PIVA Oudenaarde, PHTI Gent & PTI Zottegem. De leerlingen uit het 3de t.e.m. 7de leerjaar secundair onderwijs hebben het hele schooljaar intensief ingezet op Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Onderwijs:

Vandaag trapten we de SODA-week af met het hijsen van de SODA-vlag aan het provinciehuis. Het orgelpunt van de week vindt plaats op vrijdag 19 mei. Die dag ontvangen 3 laureaten per school hun GOUDEN SODA-attest schooljaar 2016-2017.

Uitreiking GOUDEN SODA-attesten

Uit een kleine 1000 deelnemende SODA-leerlingen worden per loting 3 SODA-laureaten van elke school verkozen. De leerlingen worden op vrijdag 19 mei om 11 uur ontboden in de raadzaal van het provinciehuis, Gouvernementstraat 1 in 9000 Gent voor een officiële proclamatie.

Aan de 12 GOUDEN attesten is een mooie prijs verbonden. De 12 leerlingen krijgen een Indoor Skydive-initiatie aangeboden in Adventure Park Ice Mountain in Komen - Henegouwen.

De pers is welkom om de uitreiking bij te wonen. Inschrijven kan via mail aan persdienst@oost-vlaanderen.be

Duwtje in de rug

De leerlingen zien hun inspanningen beloond met publicatie van hun CV op de website www.sodajobs.be. Via dit platform kunnen SODA-werkgevers nieuwe medewerkers rekruteren.

 

 

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde voor Onderwijs
Kristel de Boevere adviseur-coördinator Provinciaal Onderwijs Oost-Vlaanderen
Peter Hertog gedeputeerde voor Onderwijs
Kristel de Boevere adviseur-coördinator Provinciaal Onderwijs Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent