Goedgevuld programma voor vernieuwde Huysmanhoeve

De Provincie Oost-Vlaanderen startte in het voorjaar van 2023 met de heraanleg van de site van de Huysmanhoeve: het binnenplein, de tuin, de paden en de parking. Dit volgde op de eerdere renovatie van de hoevegebouwen. Op maandag 25 maart werd de vernieuwde site voorgesteld en werd het seizoenprogramma voor 2024 uit de doeken gedaan.

Heraanleg site

Alles binnen de eerste omwalling werd aangepakt. Voor de ontsluiting van de gerenoveerde en nieuwe gebouwen werden nieuwe kasseipaden aangelegd, waarbij deels is gewerkt met gerecupereerde materialen.

"Het karrenspoor brengt je van het gerestaureerde 13de-eeuwse Poortgebouw naar de andere kant van de hoeve. Het verwijst naar de oude betonplaten die hier lagen en afkomstig waren van een vliegveld uit de buurt. Ook het binnenplein werd in ere hersteld. Het is een beschermd dorpsgezicht, maar van de oorspronkelijke fruitbomen zijn er niet veel bewaard gebleven. Daarom zijn deze winter nieuwe bomen geplant: zowel fruitbomen als notelaars. Dat verandert de aanblik al helemaal.”

​gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Patrimonium

Aan het Streekcafé, met uitzicht op het mooie binnenplein, ligt een nieuw terras in kasseien. Aangrenzend werd een kleine speelzone met houten speelelementen aangelegd.

Wadi

Aan de speelzone ligt ook een wadi, een natuurlijk waterbekken. Dit deel was altijd de vochtigste plek van de hoeve. Met de aanleg van de wadi, waarmee wordt verwezen naar een waterplas voor varkens, wordt in de winter overtollig water opgevangen.

Openingsstunt op 4 april

De uitbating van de Huysmanhoeve blijft in handen van Plattelandscentrum Meetjesland. ​ De vzw heeft een team van vaste medewerkers, buurtbewoners, vrijwilligers en verschillende bevriende organisaties. Ze wil van de Huysmanhoeve dé toegangspoort van het Meetjesland maken.

Op 1 april opent het toeristische seizoen. Op het grote openingsfeest is het wachten tot 7 april. Verwacht rondleidingen, live muziek, een circusworkshop voor kinderen en demonstraties van de ateliers van de Huysmanhoeve.

Om dat openingsfeest groots aan te kondigen is er op donderdag 4 april een stunt gepland. Een delegatie van de Huysmanhoeve trekt met een kleine stoet door Eeklo, met een belleman, paard en kar. In Cultuurhuis De Herbakker gaat de delegatie een beeld afhalen waarvoor deze winter een nieuw hoofd werd gemaakt.

“In stoet brengen we dat beeld naar de Huysmanhoeve. We vertrekken om 10.30 uur aan de Herbakker en worden rond 11.30 uur op de Huysmanhoeve verwacht. We zullen in heel Eeklo gehoord en gezien worden! We roepen alle kunstzinnige mensen uit het Meetjesland op om, naar ons voorbeeld, zelf een nieuw hoofd voor dat beeld te maken. We hopen op veel originele hoofden voor een tentoonstelling.”

​Ilka Tillekaerts, programmator Plattelandscentrum Meetjesland

Seizoenprogramma 2024

Op 1 april opent de overzichtstentoonstelling van de Eeklose kunstenaar Romain Coemelck. Tijdens de ‘Expo Melk aan huis’ (vanaf 21 april) kom je meer te weten over de melkboer, die stilaan uit het straatbeeld is verdwenen, en de bekende melkerij Stassano. Met de Moestuinexpo (vanaf 7 april) ontdek je oude tradities en werktuigen van moestuinen vroeger en nu. Luk Van Haute exposeert samen met tien familieleden, allemaal kunstenaars.

In de zomer opent een permanente educatieve tentoonstelling over de geschiedenis van de landbouw. Er wordt ook een expo opgebouwd met alle bierkaartjes die een tekening of leuke tekst kregen van bezoekers aan het Streekcafé.

Publiektrekkers zijn de Plantenmarkt en -ruilbeurs (zo 5 mei), de ambachtendag ‘Huysmanhoeve maakt’ (zo 26 mei), het Picknickconcert (zo 7 juli) en de Pompoenfeesten (zo 29 sept). Daarnaast is er aandacht voor duurzaamheid tijdens het Zonnewindfeest (zo 12 mei), een fietstocht i.s.m. STAM tijdens Open Monumentendag (zo 8 sept) en kan je je eigen fruit laten persen met de Mobiele Fruitpers (zo 15 sept).

Pik zeker een Schemeravond in het Streekcafé mee met muziek, film en een lezing. Of ontdek het aanbod van de Prikkelmomenten met onder meer bloemschikken, aquarellen en een cursus ijzersmeden. In juli en augustus kunnen jonge kinderen opnieuw op gratis schattenjacht tijdens Schatten van Vlieg.

In het Streekcafé ben je welkom van woensdag tot zondag (en feestdagen) tussen 11 en 18 uur en dit van 1 april tot 29 september. Op diezelfde dagen kan je bij de medewerkers van Toerisme Meetjesland terecht voor info over de streek. Naast het Infokantoor kan je ook een kijkje nemen in de Culinaire Bib en de erfgoedcollectie van KVVV Eeklo bewonderen.

Raadpleeg de website van Plattelandscentrum Meetjesland voor een overzicht van alle activiteiten.

 

Seizoenprogramma Huysmanhoeve 2024.pdf 97 KB
Filip Van Laecke gedeputeerde voor Patrimonium
Luc Feusels coördinator Plattelandscentrum Meetjesland
Ilka Tillekaerts programmator Plattelandscentrum Meetjesland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent