Goede zomer voor Oost-Vlaamse provinciale recreatiedomeinen

De provinciale domeinen met zwemwater in Oost-Vlaanderen blikken terug op een goede zomer. Het slechte zomerweer kon de waterpret niet bederven. Het nieuwe zwemreglement wordt inmiddels goed opgevolgd.

Topdagen tijdens de warme zomerdagen

Hoewel het een echte kwakkelzomer was, trokken veel mensen naar de provinciale domeinen in Oost-Vlaanderen op zoek naar wat verkoeling in de zwemzones in openlucht. In De Ster, Nieuwdonk en De Gavers kan je hiervoor terecht in een zwemvijver. In Puyenbroeck zorgt het buitenzwembad voor waterplezier.

Van juni tot september ontvingen ze daar maar liefst 272 942 bezoekers, net iets minder dan in 2022. Daar zit vooral het slechte weer in juli en augustus voor iets tussen. De maanden juni en vooral september - met een aantal warme dagen - waren dan weer beter dan vorig jaar. Door de hittegolf in september bleven de zwemzones langer open en daar heeft men duidelijk van geprofiteerd. Het weer blijft dus de belangrijkste factor in het bezoekersaantal.

Nieuw zwemreglement

Tijdens de warme zomer van 2022 kregen verschillende domeinen met zwemwater af te rekenen met een grote drukte en een reeks incidenten. Daarop besloot de Provincie het zwemreglement voor haar domeinen aan te passen en bijkomende maatregelen te nemen voor het seizoen van 2023.

Vanaf 1 juni is het nieuwe zwemreglement van kracht. Onder de nieuwe maatregelen behoort onder meer een verplichte identiteitscontrole vanaf 12 jaar en aangepaste kledijvoorschriften. Bezoekers die de regels overtreden of overlast bezorgen kunnen een tijdelijk toegangsverbod krijgen.

Incidenten

Over het algemeen verliep de zomer zonder grote incidenten. Als er al incidenten waren, is er een duidelijke link met het weer. Op warme zomerdagen waren de zwemzones vaak volzet. Op een aantal dagen leidde dit tot grote drukte waardoor de gemoederen al eens hoog konden oplaaien. De meeste incidenten werden dan ook geregistreerd op de topdagen én bij de invoering van het nieuwe zwemreglement in juni. De meeste discussies gingen over de verplichte ID-controle, kledijvoorschriften en terugbetaling van tickets.

“Bij de invoering van het reglement hielden we rekening met deze discussies. We merkten wel dat het aantal na een aantal weken af nam, mede dankzij de gerichte communicatie en inzet van het personeel. We gaan ervan uit dat dit de komende jaren steeds beter zal lopen. Op die manier kunnen we in de toekomst vlotter werken en lange wachtrijen vermijden. Voor medewerkers is het nieuwe reglement een belangrijke meerwaarde. Op die manier voelen ze zich gesteund. Zij kunnen nu snel en objectief gevolg geven aan overlast of het (herhaaldelijke) negeren van de regels.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Recreatiedomeinen

In totaal werden er over de vier domeinen heen 80 toegangsverboden toegekend. De meeste verboden werden toegekend voor 1 maand (34%) of 1 week (29%), afhankelijk van de ernst van het incident. Er werd slechts 1 verbod toegekend voor 1 jaar wegens agressie tegenover personeel. Meer dan de helft van de toegangsverboden werd gegeven voor het onrechtmatig toegang verschaffen tot de zwemzone. Andere veel voorkomende redenen waren het herhaaldelijk niet opvolgen van de maatregelen of het beledigen van het personeel. 

Nu het zwemseizoen afgelopen is, plant de Provincie een grondige analyse van de maatregelen en toegangsvoorwaarden.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Peter Cornelis 09 267 76 34
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Peter Cornelis 09 267 76 34
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent