Skip to Content

Gezocht: percelen met oogstresten suikerbieten voor komst kleine zwanen

Samen met landbouwers wil de Provincie Oost-Vlaanderen deze winter 20 à 30 ha voedselrijke velden voorzien voor de komst van kleine zwanen en andere wintergasten. De Provincie zoekt hiervoor percelen met oogstresten van suikerbieten en lanceert een prijsvraag naar de Oost-Vlaamse landbouwers.

"Deze actie biedt een meerwaarde voor landbouwers door het extra inkomen voor de oogstresten van de suikerbietenteelt. Daarnaast houdt het de wintergasten weg van de, met wintergranen ingezaaide, velden in de polders."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

Voorwaarden

 • Percelen zijn gelegen in Oost-Vlaanderen (poldergebied of aansluitende gebieden). In de omgeving zijn er, bij voorkeur, in het verleden al kleine zwanen opgemerkt.
 • Maximale oppervlakte per landbouwer is 8 ha.
 • Elk perceel moet minimum 1 ha groot zijn.
 • Suikerbietenloof en -resten zijn afkomstig van een oogst na 1 november 2020.
 • Suikerbietenloof en -resten blijven, zonder kerende grondbewerking, op de akker tot minimaal 31 december 2020.
 • Het perceel is, minstens voor 50% van de oppervlakte, gelegen op meer dan 50 meter van de openbare weg.

Offerte indienen

De oogst van suikerbieten gebeurt heel snel. Bietenloof en -resten worden normaal ondergewerkt, meestal om daarna wintergranen in te zaaien. De Provincie vraagt aan de landbouwers om deze werkzaamheden een paar weken uit te stellen.

Geïnteresseerde landbouwers kunnen voor 6 oktober 2020 een offerte indienen:

 • Via e-mail: landbouw@oost-vlaanderen.be of
 • Via de post: Provincie Oost-Vlaanderen t.a.v. dienst Landbouw & Platteland, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

Vereiste gegevens bij indiening offerte:

 • Oppervlakte per perceel (in ha)
 • Totale oppervlakte van prijsopgave (in ha)
 • Ligging of adres van perceel/percelen
 • Prijsopgave (in EUR/ha)

Het is ook mogelijk een tweede prijs op te geven met het engagement suikerbietenloof en -resten tot 31 januari 2021 te laten liggen.

Meer informatie over de oproep is te vinden op www.oost-vlaanderen.be/foerageervelden

Kleine zwaan

De kleine zwaan is een Europees beschermde wintergast. Een belangrijk deel van de populatie maakt jaarlijks een tussenstop in het noorden van Oost-Vlaanderen tijdens hun trektocht van de Noord-Russische toendra naar een zuidelijkere bestemming. De vogels verblijven hier enkele weken tijdens de winterperiode. Ze komen op krachten en gaan vooral op zoek naar suikerbietresten.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Nele De Craene Dienst Landbouw & Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Nele De Craene Dienst Landbouw & Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent