Skip to Content

Gezocht: percelen met oogstresten suikerbieten voor komst kleine zwanen

Samen met landbouwers wil de Provincie Oost-Vlaanderen deze winter 30 à 35 ha voedselrijke velden voorzien voor de komst van kleine zwanen en andere wintergasten. De Provincie zoekt hiervoor percelen met oogstresten van suikerbieten en lanceert een prijsvraag naar de Oost-Vlaamse landbouwers.

“Deze percelen zijn een meerwaarde voor landbouwers dankzij het extra inkomen voor de oogstresten van de suikerbietenteelt. Daarnaast is er ook minder betreding van, met wintergranen ingezaaide, velden door de wintergasten in de polders.”

Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en plattelandsbeleid

Voorwaarden:

 • Percelen zijn gelegen in Oost-Vlaanderen (poldergebied of aansluitende gebieden). In de omgeving zijn er, bij voorkeur, in het verleden al kleine zwanen opgemerkt.
 • Maximale oppervlakte per landbouwer is 8 ha.
 • Elk perceel moet minimum 1 ha groot zijn.
 • Suikerbietenloof en -resten zijn afkomstig van een oogst na 1 november 2019.
 • Suikerbietenloof en -resten blijven, zonder kerende grondbewerking, op de akker tot minimaal 31 december 2019.
 • Het perceel is, minstens voor 50% van de oppervlakte, gelegen op meer dan 50 meter van de openbare weg.

Offerte indienen

De oogst van suikerbieten gebeurt heel snel. Het bietenloof en -resten worden normaal ondergewerkt, meestal om daarna wintergranen in te zaaien. De Provincie vraagt aan de landbouwers om deze werkzaamheden een paar weken uit te stellen.

Geïnteresseerde landbouwers kunnen voor 1 oktober 2019 een offerte indienen:

 • Via de post: Provincie Oost-Vlaanderen t.a.v. dienst Landbouw & Platteland, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent of
 • Via e-mail: landbouw@oost-vlaanderen.be

Vereiste gegevens bij indiening offerte:

 • Oppervlakte per perceel (in ha)
 • Totale oppervlakte van prijsopgave (in ha)
 • Ligging of adres van perceel/percelen
 • Prijsopgave in EUR/ha

Het is ook mogelijk een tweede prijs op te geven met het engagement suikerbietenloof en -resten tot 31 januari 2020 te laten liggen.

Kleine zwaan

De kleine zwaan is een Europees beschermde wintergast. Een belangrijk deel van de populatie maakt jaarlijks een tussenstop in het noorden van Oost-Vlaanderen tijdens hun trektocht van de Noord-Russische toendra naar een zuidelijkere bestemming. De vogels verblijven hier enkele weken tijdens de winterperiode. Ze komen op krachten en gaan vooral op zoek naar suikerbietresten.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Landbouw en plattelandsbeleid
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Landbouw en plattelandsbeleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent