Gezocht: goede buren van de waterloop

Wie langs een provinciale waterloop woont, is – zonder dit wellicht goed te beseffen – buur van het provinciebestuur. De Provincie Oost-Vlaanderen start een campagne om dit onder de aandacht te brengen. In een filmpje legt het alter ego van de bekende Oost-Vlaming Jan Matthys uit waarom de Provincie van belang is en wat het provinciaal waterlopenbeheer allemaal inhoudt. 

Hij doet een uitdrukkelijke oproep aan de oeverbewoners ‘om de integriteit van de oevers te respecteren en om geen koterijen te bouwen langs de rivier’. Via www.oost-vlaanderen.be/oeverbewoner hoor en zie je Jans volledige verhaal.

“Met deze campagne willen we graag kennismaken met onze buren die wonen langs provinciale waterlopen. We willen hen uitleggen wat hedendaags waterlopenbeheer inhoudt en hoe zij ons daarbij kunnen helpen.”

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor waterbeleid

De regels in mensentaal

De regelgeving rond waterlopen is complex. De Provincie heeft de essentie in leesbare taal gebundeld in een brochure. Aanpalende eigenaars weten vaak niet wat het belang is van een goed onderhoud van de waterloop die langs hun eigendom loopt. Met de brochure wil de Provincie de belangrijkste vragen van oeverbewoners of van wie professioneel met waterlopen bezig is, beantwoorden.

De lezer komt  te weten wie welke beken onderhoudt en hoe dat in zijn werk gaat, hoe hij een vergunning aanvraagt als hij zelf werken aan een waterloop wil uitvoeren en aan welke regels beplanting en constructies langs waterlopen moeten voldoen. De brochure legt ook uit waar de grens loopt tussen de private eigendom en die van de waterloopbeheerder. Tenslotte komt de bestrijding van schadelijke exotische planten en dieren aan bod en hoe we modderstromen kunnen inperken bij hevige neerslag.

Brochure aanvragen

Men kan de gedrukte brochure aanvragen via waterbeleid@oost-vlaanderen.be. Ze is digitaal downloadbaar op www.oost-vlaanderen.be/oeverbewoner

 

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde voor Waterbeleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent