Gezocht: goede buren van de waterloop

Woensdag 26 april 2017 — Wie langs een provinciale waterloop woont, is – zonder dit wellicht goed te beseffen – buur van het provinciebestuur. De Provincie Oost-Vlaanderen start een campagne om dit onder de aandacht te brengen. In een filmpje legt het alter ego van de bekende Oost-Vlaming Jan Matthys uit waarom de Provincie van belang is en wat het provinciaal waterlopenbeheer allemaal inhoudt. 

Hij doet een uitdrukkelijke oproep aan de oeverbewoners ‘om de integriteit van de oevers te respecteren en om geen koterijen te bouwen langs de rivier’. Via www.oost-vlaanderen.be/oeverbewoner hoor en zie je Jans volledige verhaal.

“Met deze campagne willen we graag kennismaken met onze buren die wonen langs provinciale waterlopen. We willen hen uitleggen wat hedendaags waterlopenbeheer inhoudt en hoe zij ons daarbij kunnen helpen.”

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor waterbeleid

De regels in mensentaal

De regelgeving rond waterlopen is complex. De Provincie heeft de essentie in leesbare taal gebundeld in een brochure. Aanpalende eigenaars weten vaak niet wat het belang is van een goed onderhoud van de waterloop die langs hun eigendom loopt. Met de brochure wil de Provincie de belangrijkste vragen van oeverbewoners of van wie professioneel met waterlopen bezig is, beantwoorden.

De lezer komt  te weten wie welke beken onderhoudt en hoe dat in zijn werk gaat, hoe hij een vergunning aanvraagt als hij zelf werken aan een waterloop wil uitvoeren en aan welke regels beplanting en constructies langs waterlopen moeten voldoen. De brochure legt ook uit waar de grens loopt tussen de private eigendom en die van de waterloopbeheerder. Tenslotte komt de bestrijding van schadelijke exotische planten en dieren aan bod en hoe we modderstromen kunnen inperken bij hevige neerslag.

Brochure aanvragen

Men kan de gedrukte brochure aanvragen via waterbeleid@oost-vlaanderen.be. Ze is digitaal downloadbaar op www.oost-vlaanderen.be/oeverbewoner

 

Ben jij een goede buur van de waterloop?

Langs een geklasseerde waterloop moet je als oeverbewoner een strook van 5 m vrijhouden zodat de waterbeheerder met een kraan kan passeren om onderhoudswerken uit te voeren.
Om een vlotte waterafvoer te  garanderen voert de Provincie regelmatig onderhoudswerken uit.
Op veel plaatsen zijn door de mens vervallen aangelegd die voor vissen niet te overbruggen zijn. Vistrappen vergroten het leefgebied van beschermde vissoorten.
Verschillende instanties beheren de onbevaarbare waterlopen. De Provincie beheert de waterlopen 2de categorie buiten de polders en de wateringen.
Wanneer de Provincie oevers van een waterloop herstelt, zoekt ze altijd de meest natuurlijke oplossing.
Wil je zelf een werk uitvoeren in de bedding van een waterloop, moet je een machtiging aanvragen bij de Provincie.