Skip to Content

Gezocht: Concessiehouder voor pop-up sportbar in Puyenbroeck

Als eigenaar en beheerder van het sportcentrum in Provinciaal domein Puyenbroeck is de Provincie Oost-Vlaanderen op zoek naar een concessiehouder voor de exploitatie van een pop-up sportbar in het vernieuwde sportcomplex.

Het vernieuwde sportcomplex van Provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke opende dit najaar de deuren. De nieuwe, ruime horecagelegenheid wordt het kloppend hart van het sportcomplex.

Omdat de exploitatieopdracht heraanbesteed wordt, is de Provincie op zoek naar een tijdelijke uitbater voor een pop-up concept. Dit betreft zowel de binnenbar, als de buitenbar gelegen aan het terras van de buitenbaden. Het sportcomplex ontvangt jaarlijks tussen de 350 000 en 400 000 bezoekers.

De concessie loopt van 1 april 2020 tot 1 maart 2021 en is maximaal met één jaar verlengbaar in afwachting van een duurzame heraanbesteding van deze exploitatie.

Interesse?

De opdracht wordt gegund op basis van een objectieve vergelijking van offertes. Geïnteresseerden kunnen hun verzoek indienen tegen uiterlijk maandag 3 februari om 12 uur. Alle info vind je terug op de webpagina.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Steven Van de Putte dienst Patrimonium
Stijn Van Hoey centrumverantwoordelijke Provinciaal sportcentrum Puyenbroeck
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Steven Van de Putte dienst Patrimonium
Stijn Van Hoey centrumverantwoordelijke Provinciaal sportcentrum Puyenbroeck
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent