Gezocht: Concessiehouder voor pop-up horeca in Puyenbroeck

Als eigenaar en beheerder van het Provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke is de Provincie Oost-Vlaanderen op zoek naar een concessiehouder voor de tijdelijke exploitatie van een horecagelegenheid in het recreatiedomein. In de zomer van 2024 wil de Provincie een tijdelijk mobiel cateringpunt voorzien in het landschapspark van Puyenbroeck.

Provinciaal domein Puyenbroeck heeft heel wat recreatieve en toeristische troeven. Naast een sportcentrum met zwembad, een golfterrein, camping, speeltuin en minigolf beschikt het recreatiedomein ook over een landschapspark.

Dit landschapspark is in volle ontwikkeling. Doorheen het landschapspark lopen verschillende wandelrouters waarvan er eind maart 2023 nog twee nieuwe geopend werden. Daarnaast is er ook het levend erfgoedpark, een blotevoetenpad, een hangbrug en uitkijktoren. Steeds meer bezoekers, waaronder heel wat gezinnen met kinderen, vinden de weg hiernaartoe. 

Tijdelijk cateringpunt zomer 2024

Midden in het landschapspark bevindt zich de winterstal. Op deze plaats is er vanuit het brede publiek een vraag naar catering. Deze locatie ligt op een behoorlijke afstand van de bestaande cateringpunten (The New Four Seasons, De Laatste Afslag, Sportbar Puyenbroeck). Daarom wil de Provincie hier een beperkte vorm van catering voorzien onder de vorm van een tijdelijk mobiel cateringpunt tijdens de zomerperiode van 19 juni 2024 tot 15 september 2024.

Interesse?

De opdracht wordt gegund op basis van een objectieve vergelijking van offertes. Geïnteresseerden kunnen hun verzoek indienen tegen uiterlijk woensdag 31 januari om 12 uur. Alle info vind je terug op de webpagina

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Frederik Deny coördinator recreatie, domein Puyenbroeck
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Frederik Deny coördinator recreatie, domein Puyenbroeck
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent