Skip to Content

Gezocht: Concessiehouder voor pop-up horeca in De Ster

Als eigenaar en beheerder van het Provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas is de Provincie Oost-Vlaanderen op zoek naar een concessiehouder voor de tijdelijke exploitatie van horecagelegenheden in het recreatiedomein.

Provinciaal domein De Ster heeft héél wat recreatieve en toeristische troeven met een strandzone en zwemvijver, speeltuin en kinderboerderij en tal van sportfaciliteiten. De Ster biedt veel ruimte voor ontmoeting, sport‐ en spelactiviteiten en heeft ook nood aan consumptiezones.

Daarom zoekt de Provincie gemotiveerde kandidaten voor de tijdelijke exploitatie van pop-up horeca-uitbatingen in het recreatiedomein. Kandidaten kunnen een voorstel indienen voor een vast of mobiel uitbatingspunt.

De concessie is voor een periode die minimaal loopt van 3 april 2020 tot en met 30 september 2020 en maximaal loopt van 3 april 2020 tot en met 4 januari 2021. Deze overeenkomst is maximaal met één jaar verlengbaar in afwachting van een duurzame horeca-uitbating.

Interesse?

De opdracht wordt gegund op basis van een objectieve vergelijking van offertes. Geïnteresseerden kunnen hun verzoek indienen tegen uiterlijk maandag 3 februari om 12 uur. Alle info vind je terug op de webpagina

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Steven Van de Putte dienst Patrimonium
Pieter Debaets diensthoofd Provinciaal domein De Ster
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Steven Van de Putte dienst Patrimonium
Pieter Debaets diensthoofd Provinciaal domein De Ster
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent