Skip to Content

Gezocht: Concessiehouder voor cafetaria De Brielmeersen

Als eigenaar en beheerder van het Provinciaal domein De Brielmeersen in Deinze is de Provincie Oost-Vlaanderen op zoek naar een concessiehouder voor de exploitatie van de cafetaria 'De Brielschuur' met terras en bijbehorende minigolf in het recreatiedomein.

Provinciaal domein De Brielmeersen in Deinze heeft héél wat recreatieve en toeristische troeven, bovendien is het park in volle ontwikkeling en uitbouw. Zo wordt er de komende jaren werk gemaakt van een gloednieuw cafetariagebouw.

In afwachting van de realisatie van dit project, is de Provincie op zoek naar een tijdelijke uitbater van de huidige cafetaria De Brielschuur met bijbehorend terras. Een fris, innoverend concept met oog voor een gezond, duurzaam en ecologisch aanbod. De uitbater staat ook in voor het dagelijks beheer van de minigolf.  

De concessie loopt van 1 juni 2020 tot 1 juni 2021 en is maximaal drie maal verlengbaar met (maximaal) één jaar, waarbij de overeenkomst hoe dan ook van rechtswege eindigt op de openingsdatum van de nieuwbouwcafetaria.

Interesse?

De opdracht wordt gegund via de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Geïnteresseerden kunnen hun verzoek indienen voor maandag 3 februari 2020 om 14 uur. Alle info vind je terug op de webpagina.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Steven Van de Putte dienst Patrimonium
Tony De Neve centrumverantwoordelijke De Brielmeersen
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Steven Van de Putte dienst Patrimonium
Tony De Neve centrumverantwoordelijke De Brielmeersen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent