Gezocht: concessiehouder catering evenementen Puyenbroeck, De Gavers en De Ster

Van juni 2024 tot eind 2028

De Provincie Oost-Vlaanderen zoekt een concessiehouder die de komende jaren kan instaan voor de catering voor bezoekers, artiesten en werknemers op evenementen op haar provinciale domeinen. Het gaat specifiek om grote evenementen die de Provincie organiseert op de domeinen Puyenbroeck (Wachtebeke), De Gavers (Geraardsbergen) en De Ster (Sint-Niklaas).

De Provincie Oost-Vlaanderen beschikt over verschillende recreatiedomeinen die een toegangspoort zijn voor toerisme en recreatie in de ruime regio. Ze wil zoveel mogelijk burgers de kans geven te genieten van het recreatie-aanbod op de provinciale domeinen. De Provincie organiseert op deze domeinen activiteiten en evenementen voor een groot publiek. Die lokken diverse groepen zoals families met kinderen, jongeren en senioren.

Domeinoverschrijdende opdracht voor catering grote evenementen

Voor de periode van 1 juni 2024 t.e.m. 31 december 2028, tweemaal verlengbaar met een jaar, zoekt de Provincie een concessiehouder. Die zal instaan voor de catering op de grootste evenementen (minstens duizend bezoekers) die door de Provincie worden georganiseerd op de domeinen Puyenbroeck, De Gavers en De Ster. Enkele voorbeelden zijn Popeiland (Puyenbroeck), Halloween (De Gavers) en Putteke Winter (De Ster).

Het gaat om één domeinoverschrijdende opdracht, in de vorm van een concessieovereenkomst, die het leveren, faciliteren en verzorgen van de catering omvat tijdens deze grote events.

Interesse?

Het is een vrije oproep, waarop elke geïnteresseerde kandidaat zich kan inschrijven. Meer informatie, inclusief een gedetailleerde opdrachtomschrijving en contactinformatie per domein, vind je op de webpagina.

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot en met 10 maart 2024

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Alien Vanhee directie Recreatiedomeinen
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Alien Vanhee directie Recreatiedomeinen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent