Gezocht: concessiehouder brasserie/sportbar Puyenbroeck

Vanaf april 2025

De Provincie Oost-Vlaanderen zoekt een dynamische uitbater voor een brasserie/sportbar op het Provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. De opdracht start op 1 april 2025 voor een periode van 9 tot 18 jaar.

Concessie

De concessie omvat drie opdrachten:

  • de uitbating van een brasserie/sportbar met twee terrassen in het sportcomplex
  • de uitbating van een zomerbar aan het zwembad
  • de catering van maaltijden voor het verblijfscentrum

De concessieopdracht wordt gegund via de principes van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De inschrijver doet een onderhandelbaar voorstel met een duur van minimaal 9 en maximaal 18 jaar. Kandidaten worden beoordeeld op basis van hun visie op het financiële, technische en operationele luik, en de ervaring in de sector. 

Tijdens de procedure is er een ruime marge voorzien voor onderhandelingen.

Interesse?

Meer informatie, inclusief een gedetailleerde opdrachtomschrijving en contactinfo, vind je op de webpagina.

Domein Puyenbroeck

Domein Puyenbroeck verwelkomt op jaarbasis gemiddeld 518.000 bezoekers. Golf Puyenbroeck zo’n 45.000 golfers en Sport Puyenbroeck 286.000 sportliefhebbers. Hierbij vormen de zomermaanden (mei t.e.m. september) de drukste periode.

Met zijn vele troeven mikt Puyenbroeck op een divers publiek: gezinnen met kinderen, sporters, wandelaars, gepensioneerden, ondernemers, groepen … Het domein kent een mix aan bezoekers die enerzijds actieve recreatie zoeken en anderzijds tot rust willen komen in de groene omgeving.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Frank Rommelaere dienst Patrimonium, cel Vastgoed
Stijn De Smet centrumverantwoordelijke domein Puyenbroeck
Concessiehouder brasserie/sportbar Puyenbroeck
De Provincie Oost-Vlaanderen zoekt een dynamische uitbater voor een brasserie/sportbar op het Provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. De opdracht start op 1 april 2025 voor een periode van 9 tot 18 jaar.
Provincie Oost-Vlaanderen
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Frank Rommelaere dienst Patrimonium, cel Vastgoed
Stijn De Smet centrumverantwoordelijke domein Puyenbroeck
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent