Gezocht: concessiehouder brasserie en buitenbar Nieuwdonk

Vanaf januari 2025

De Provincie Oost-Vlaanderen zoekt een gedreven uitbater voor een brasserie en buitenbar op provinciaal domein Nieuwdonk in Berlare.

Concessie

De brasserie bevindt zich in het inkomgebouw van het domein en heeft een terras dat uitkijkt op de speeltuin en waterplas. De buitenbar is een mobiel cateringpunt. De locatie van de buitenbar bepaalt de concessiehouder in samenspraak met de domeinverantwoordelijke en in functie van het seizoen.

De gunning verloopt volgens de principes van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Er is ruimte voor onderhandeling.

Elk dossier wordt beoordeeld op de criteria:

  • concept en uitstraling;
  • financieel, technisch en operationeel plan;
  • ervaring in de sector.

De gekozen concessiehouder krijgt een overeenkomst van zes jaar vanaf 1 januari 2025. Die overeenkomst is in eerste instantie verlengbaar met drie jaar en nadien telkens met één jaar in functie van de herinrichting van het domein.

Interesse?

Meer informatie, inclusief een gedetailleerde opdrachtomschrijving en contactinfo, vind je op de webpagina.

Domein Nieuwdonk

Nieuwdonk is een provinciaal recreatiedomein van ongeveer 175 ha. Vandaag is het domein een afgesloten geheel, verborgen in de natuur en gelegen langs het wandel- en fietsknooppuntennetwerk. In de toekomst zal het één geheel vormen met de grotere recreatiepool ‘Donk’.

Het domein omvat twee delen. Een sportief en recreatief deel dat bestaat uit de waterplas met zwemzone en strand, grote speeltuin, petanquebaan en fietsenparking. Rond het water loopt een wandelpad met knooppunten. Op het water worden in clubverband verschillende watersporten beoefend. Daarnaast is een deel van het domein bestemd als natuurgebied, waar wordt ingezet op natuurbeleving en -educatie.

Nieuwdonk heeft een gevarieerd publiek met onder meer families met kinderen, senioren, sportievelingen, scholen en groepen.

An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Jo Ruyssinck dienst Patrimonium, cel vastgoed

 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent