Geslaagde eerste editie Sectorevent onderwijs en bedrijven met lancering unieke website

Op donderdag 1 februari 2024 vond in het Provinciehuis in Gent de eerste editie van het 'Sectorevent onderwijs en bedrijven' plaats. Met dit sectorevent willen de Provincie Oost-Vlaanderen en Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) bruggen bouwen tussen het onderwijs en de bedrijfswereld. Tegelijkertijd werd een nieuwe website gelanceerd met daarop alle mogelijke samenwerkingen tussen het onderwijs en de bedrijfswereld.

Onderwijs en bedrijfsleven koppelen

De bedrijfswereld en het onderwijs hebben elkaar meer dan ooit nodig. Bedrijven schreeuwen om technische profielen en digitale expertise. Laat dat net centraal staan in talloze opleidingen waarin het provinciaal onderwijs excelleert. De Provincie Oost-Vlaanderen voert daarom een actief beleid om onderwijs en bedrijven aan elkaar te koppelen.

Nieuwe website vereenvoudigt zoektocht

Zo ontstond het initiatief om een website te ontwikkelen, waar bedrijven gericht op zoek kunnen gaan naar mogelijke samenwerkingen met de provinciale scholen en centra voor volwassenenonderwijs. Uit gesprekken met bedrijven blijkt daar hoge nood aan te zijn. Van zodra een bedrijf zich aanmeldt, neemt het schoolbestuur contact op met het bedrijf en start de matching met de school of het centrum in kwestie.

Stages en bedrijfsbezoeken zijn de meest voor de hand liggende voorbeelden van samenwerking. Maar ook andere vormen van uitwisseling zijn mogelijk: duaal leren - afwisselend leren op school en op de werkvloer - of het delen van infrastructuur en zelfs opleidingscentra. Het is een win-winsituatie voor alle partijen.

“Met het provinciaal onderwijs willen we bewust een stevige vinger aan de pols houden bij het bedrijfsleven. En dat loont ook: onze jongeren zijn zeer gegeerd op de arbeidsmarkt. Daar wordt uiteindelijk iedereen beter van: zowel zijzelf als onze bedrijven”.

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs

Wil jij als bedrijf graag samenwerken met het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen? Neem een kijkje op de oost-vlaanderen.be/bedrijven-en-onderwijs voor een handig overzicht van alle mogelijke samenwerkingen. Of neem contact op via bedrijf&onderwijs@oost-vlaanderen.be of 09 267 74 43.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Jeroen Michiel directie Onderwijsinstellingen
Kurt Moens gedeputeerde voor Onderwijs
Jeroen Michiel directie Onderwijsinstellingen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent