Gerardabrug over kruispunt Vijfstraten geopend op fietssnelweg F4 in Sint-Niklaas

Maandag 3 juni 2024 - Op zondag 2 juni werd in Sint-Niklaas de fietsbrug over het kruispunt van Vijfstraten met de Slachthuisstraat en de Noordlaan officieel geopend. De nieuwe fietsinfrastructuur vlakbij het station maakt deel uit van de fietssnelweg F4 tussen Gent, Sint-Niklaas en Antwerpen. Enkel de westelijke aanrijhelling moet nog verder worden afgewerkt. Daar werd nu een tijdelijke stelling voorzien. De nieuwe fietsbrug kreeg de naam ‘Gerardabrug’, een verwijzing naar oud-wielrenster Gerarda Van Steelandt uit Nieuwkerken.

De nieuwe, grote stalen fietsbrug meet maar liefst 92 meter en weegt 170 ​ ton. Eind september 2023 werd de constructie door twee kranen minutieus op haar plaats gehesen. Dit gebeurde onder het toeziend oog van heel wat kijklustigen. Enkele maanden eerder waren de vier brugdelen naar de werf op Vijfstraten gebracht, waar ze tijdens de zomermaanden op een tijdelijk werkterrein naast de werf aan elkaar werden gelast. De brug werd ontworpen door het in Sint-Niklaas gevestigde ingenieursbedrijf SBE, en gebouwd door Viabuild en CSM.

"De nieuwe fietsbrug in Sint-Niklaas wordt een van dé blikvangers op de F4 en is zowel technisch als organisatorisch een huzarenstukje. Ik ben blij dat, na het lange voorbereidingstraject en door een goede samenwerking met de verschillende partners, deze complexe missing link op de fietssnelweg in Sint-Niklaas zo goed als weggewerkt is."

​gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Meer dan een fietsbrug

Gelijktijdig met de bouw van de fietsbrug werd ook een veilige oversteek voorzien voor fietsers in de Nieuwe Molenstraat. Daar werd de oostelijke aanrijhelling aangesloten op het al aangelegde traject van de F4 richting Nieuwkerken. In nauw overleg kozen de Provincie en de stad Sint-Niklaas ervoor om de Nieuwe Molenstraat te knippen voor gemotoriseerd verkeer. In de nabije omgeving van de knip in de Nieuwe Molenstraat nam de stad flankerende maatregelen om de veiligheid voor alle weggebruikers te verhogen, onder andere met de herinrichting van de Grote Heimelinkstraat en de Vlasstraat.

De westelijke aanrijhelling richting de Noordlaan wordt in de tweede helft van 2025 aangepakt, na de sloop van het gebouw van Infrabel. Tot die tijd doet een voorlopige stelling dienst als aanrijhelling.

De totale lengte van de fietsbrug, de aanrijhellingen en de oversteekplaats aan de Nieuwe Molenstraat richting de Rootputstraat bedraagt circa 700 meter. Het traject bevindt zich in een dichtbebouwd stedelijk weefsel naast de spoorweg. Stad Sint-Niklaas kocht gronden aan en brak een aantal panden af om voldoende ruimte te kunnen maken voor de bouw van de brug. Voor de aanrijhellingen kozen de partners ervoor om in de mate van het mogelijke te vergroenen. Dit werd gerealiseerd met een natuurlijk hellend vlak, begroeid met struikgewas. Op die manier wordt de nieuwe fietsverbinding ook een groene ader in een voor hoge mate verharde omgeving.

De totale kostprijs van de bouw van de brug, de aanrijhellingen, de aanpassing aan het kruispunt Nieuwe Molenstraat en de fietssnelweg ter hoogte van de Rootputstraat bedraagt 4.176.094 EUR. De Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid betalen elk 50%. De Stad Sint-Niklaas stond in voor belangrijke grondverwervingen, die voor 50% gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid.

De fietsbrug kreeg de naam ‘Gerardaburg’: een eerbetoon aan oud-wielrenster Gerarda Van Steelandt uit Nieuwkerken. Ook het prachtige street art werk van Simo, dat sinds enkele dagen onder de fietsbrug te bewonderen is, verwijst naar deze bijzondere atlete. Ze maakte in de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw furore op de weg en op de piste. Vrouwelijke wielrenners waren in die periode eerder uitzonderingen.

Van 1927 tot 1934 behaalde Gerarda Van Steelandt een vijftigtal overwinningen. Zo won ze het Kampioenschap van Vlaanderen en werd ze tweede op het Europees Kampioenschap in Rijsel. Ook Belgische en provinciale titels zette ze op haar palmares. In 1931 bewees ze haar talent tijdens fietsen-op-rollen in het Rubenspaleis in Antwerpen. Haar wielerloopbaan eindigde in 1934, maar ze bleef haar hele leven lang de wielersport volgen.

“Stad Sint-Niklaas is trots en verheugd om deze langverwachte fietsbrug te vernoemen naar een unieke stadsgenote. De Gerardabrug betekent een aanzienlijke verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers. In deze stedelijke omgeving met heel wat drukke kruisende wegen was de keuze om de fietssnelweg af te splitsen van het autoverkeer, en om de fietssnelweg dus letterlijk boven het autoverkeer te tillen, het enige veilige alternatief. We hebben als stad maximaal inspanningen geleverd om dit project samen met de provincie mogelijk te maken.”

Carl Hanssens, schepen voor Mobiliteit en Publieke Ruimte

Toekomstige aansluiting F4 Sint-Niklaas

Op de planning staat, naast de afwerking van de westelijke aanrijhelling richting Noordlaan, ook nog de verdere inrichting van de fietssnelweg ​ aan de Noordlaan (circa 700 m). Stad Sint-Niklaas werkt hiervoor actief samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, Infrabel, De Lijn en de Vlaamse Overheid aan een ontwerp voor de fietsveilige inrichting van de Noordlaan tot aan Driekoningen.

Vorig najaar werd hiervoor een voorontwerp aan de bevolking gepresenteerd op een infomarkt, waaruit nog enkele verder uit te klaren aandachtspunten kwamen (onder meer op het vlak van buurtparkeren aan de kant van Driekoningen). Voor het deel dat bij de fietsbrug Vijfstraten aansluit, tot aan de bustunnel (circa 300 m), is er consensus. Komende zomer wordt een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend, om begin 2025 te starten met de aanleg.

Later in 2025 zullen er ook op het vervolgtraject (bustunnel tot Driekoningen) maatregelen genomen worden om het voor de voetganger, bus- en treinreiziger en fietser aangenamer en veiliger te maken.

Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Sven Taeldeman dienst Mobiliteit

 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent