Geopark Schelde Delta draagt voortaan Unesco Global Geopark keurmerk

Het Geopark Schelde Delta heeft het Unesco Global Geopark-keurmerk ontvangen. Unesco bestempelt de geologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarde van het Schelde-estuarium als uniek. Het Belgisch-Nederlandse Geopark mag zo in één adem worden genoemd met de zwarte vulkanische stranden van Lanzarote, de geothermische activiteiten van Ijsland of het Colca-ravijn in Peru.

Unieke regio

Nergens ter wereld is de wisselwerking tussen mens en water zo zichtbaar in het landschap aanwezig als in de Vlaams-Nederlandse Schelde Delta. Een evenwicht vinden tussen het goede en het nodige in dit dynamische landschap is moeilijk, en verdient alle aandacht die een Geoparkstatus biedt.

Grensoverschrijdend netwerk

De Provincie Oost-Vlaanderen is een van de vijf provincies die initiatiefnemer zijn voor het stevige aanvraagdossier, naast Zeeland, Noord-Brabant, Antwerpen en West-Vlaanderen. De provincies werkten hiervoor samen met meer dan 60 gemeentebesturen, kennisinstellingen zoals UGent en Artevelde Hogeschool, musea zoals de Drongengoedhoeve in Aalter - die ook de Oost-Vlaamse onthaalpoort is, het Mercatormuseum in Sint-Niklaas, het PolderMAS in Kieldrecht, en ook de toeristische diensten … Het netwerk is een huzarenstukje van grensoverstijgende publiek-private samenwerking.

“Als voorzitter van de stuurgroep Geopark Schelde Delta ben ik heel fier dat Unesco ons dit keurmerk toekent! We kunnen nu nog meer inzetten op de beleving van dit geologisch, landschappelijk en cultuurhistorisch erfgoed. Bovendien kunnen de vele partners, onder de vlag van dit internationale keurmerk, nog intensiever samenwerken. En we willen ook het duurzame toerisme in onze regio nog meer promoten en spreiden.”

​gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

50 miljoen jaar jong

Het huidige landschap van Geopark Schelde Delta is een verhaal van 50 miljoen jaar bodemdaling en -opheffing, van stijging en van daling van de zeespiegel, van getijdenwateren, rivieren en klimaatverandering. Daarnaast toont het de wisselende rol van natuurlijke processen en menselijke invloeden van de laatste tweeduizend jaar: de Deltawerken in Nederland, de kleiputten voor de baksteennijverheid zoals in Boom, Rumst, Niel en Steendorp, de turfwinning voor energie en zout zoals in Berlare en Hamme, de houtkap voor de bouw, en de gecontroleerde overstromingsgebieden (Sigmaplan).

Internationaal keurmerk voor geologie

Een erkenning als Unesco Geopark is een keurmerk dat internationale aandacht schenkt aan het geologische erfgoed van een gebied, en de daarmee samenhangende cultuurhistorie. Dit geeft initiatieven voor onderzoek, natuur- en landschapsbeheer, en duurzaam toerisme dan ook meer kans op (Europese) fondsen. Unesco hecht ook veel belang aan de educatie, de lokale tradities en de holistische aanpak van de geoparken.

Ontdek het zelf

Profiteer van de aankomende paasvakantie om, al wandelend en fietsend op een van de vele interessante routes, het Unesco Global Geopark Schelde Delta te ontdekken.

Geopark Schelde Delta - Home | Geopark Schelde Delta
De Vlaams-Nederlandse Schelde Delta is een uniek grensoverschrijdend estuarium, een gebied waar de getijden van de Noordzee duwen en trekken aan de loop van de Schelde, en waar zout water overloopt in zoet water.
scheldedelta.eu
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Gunter Deleu directie Erfgoed & Erfgoedsites

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent