Skip to Content

Geef kleur aan je stad Geraardsbergen - digitaal participatiemoment

donderdag 6 mei 2021

Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met de stad Geraardsbergen aan de afbakening van het kleinstedelijk gebied. Samen met de Geraardsbergenaars maken ze een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) op om toekomstige ontwikkelingen vast te leggen.

Een eerste stap is de publieke raadpleging van de startnota, waarbij deelnemers hun bevindingen kunnen delen. Deze publieke raadpleging loopt van 3 mei t.e.m. 1 juli 2021.

Meer info wordt gegeven tijdens een digitaal participatiemoment op donderdag 6 mei van 19.30 tot 21 uur. Inschrijven op voorhand is verplicht.

"De bedoeling van dit project is de grenzen van het stedelijk gebied Geraardsbergen af te bakenen. Samen met onze Geraardsbergenaars gaan we op zoek naar antwoorden op vragen zoals: tot waar reikt onze stad en waar begint de open ruimte? Hoe zorgen we ervoor dat Geraardsbergen een stad is waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen?"

schepen Véronique Fontaine, bevoegd voor Ruimtelijke Planning

Digitaal participatiemoment op 6 mei 2021

Om iedereen voldoende te informeren, organiseren de Provincie en de stad een digitaal participatiemoment op donderdag 6 mei 2021 van 19.30 uur tot 21 uur. Deelnemers krijgen er informatie over het project, de procedure, de startnota en hoe men zijn mening kan geven.

Praktisch

Het digitaal participatiemoment verloopt via het programma Microsoft Teams. Het is verplicht om in te schrijven vóór 6 mei 12 uur via www.oost-vlaanderen.be/geefkleuraanjestad. Wie er niet kan bij zijn, kan de presentatie herbekijken of de posters of brochure online lezen. Breng zeker een bezoekje aan de onbemande infotentoonstelling in Den Bleek (Guilleminlaan 4).

"Het zijn bijzondere tijden en we proberen iedereen zo goed mogelijk te betrekken met de mogelijkheden die we hebben. We zijn ons ervan bewust dat een digitaal participatiemoment niet voor iedereen even toegankelijk is. Wil je toch liever persoonlijk contact? Dat kan! Je kan je vraag mailen of telefonisch contact met ons opnemen. Indien noodzakelijk kunnen we ook een persoonlijke afspraak maken."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke Planning

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Véronique Fontaine schepen voor Ruimtelijke Planning, Stad Geraardsbergen
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Véronique Fontaine schepen voor Ruimtelijke Planning, Stad Geraardsbergen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent