Skip to Content

Geef kleur aan je stad Geraardsbergen

infomarkt op 25 oktober 2022

De Provincie Oost-Vlaanderen en Lokaal Bestuur Geraardsbergen werken aan de afbakening van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen. Samen met de Geraardsbergenaars maken ze een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) op om toekomstige ontwikkelingen vast te leggen. Tijdens de publieke raadpleging van de vernieuwde startnota kan iedereen zijn opmerkingen indienen. Geïnteresseerden vinden meer info tijdens de infomarkt op 25 oktober 2022. Die is doorlopend open van 16 tot 20 uur.

"De bedoeling van dit project is de grenzen van het kleinstedelijk gebied Geraardsbergen af te bakenen en zes deelplannen voor volgende plangebieden: Unal-site, nabij Schendelbeke, Astridlaan, Woonuitbreidingsgebieden, Denderland Shopping en Sint-Jozef. Samen met onze Geraardsbergenaars gaan we op zoek naar antwoorden op vragen zoals: tot waar reikt onze stad en waar begint de open ruimte? Hoe zorgen we ervoor dat Geraardsbergen een stad is waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen?"

Schepen Véronique Fontaine, bevoegd voor Ruimtelijke ordening & stedenbouw

Publieke raadpleging van 10 oktober 2022 t.e.m. 8 december 2022

Vorig jaar vond een eerste publieke raadpleging van de startnota plaats. Bij de verwerking van de reacties stelden de milieuexperten vast dat het plan misschien impact kan hebben op het milieu in Wallonië. Dat werd onvoldoende omschreven in de startnota. Om de procedure 100% correct uit te voeren, werd dan ook beslist om een nieuwe publieke raadpleging te organiseren met vernieuwde startnota. Daarin werden de adviezen en reacties uit de eerste publieke raadpleging verwerkt. Tijdens de tweede publieke raadpleging kan iedereen opmerkingen indienen. Hoe dat precies moet, lees je op de website  www.oost-vlaanderen.be/geefkleuraanjestad.

Infomarkt op 25 oktober 2022

"Om iedereen voldoende te informeren, organiseren we een infomarkt op dinsdag 25 oktober 2022. Je krijgt informatie via infopanelen en je kan je vragen rechtstreeks stellen aan de experten. Iedereen is welkom. Inschrijven kan via de website."

Gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke Planning

De infomarkt is doorlopend open van 16 tot 20 uur en gaat door in het Koetshuis: Abdijstraat 10, 9500 Geraardsbergen.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
dienst Ruimtelijke Planning Provincie Oost-Vlaanderen
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
dienst Ruimtelijke Planning Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent