Skip to Content

Fleur Leroy van basisschool De Vlinder uit Velzeke wint Europese tekenwedstrijd

Fleur Leroy van basisschool De Vlinder uit Velzeke is de winnaar van de tekenwedstrijd die het Informatiepunt Europa Direct van de Provincie Oost-Vlaanderen al voor de vijfde keer organiseerde. Kinderen uit het derde en vierde leerjaar maakten een tekening over wat Europa voor hen betekent.

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Europese samenwerking, verrast op dinsdag 16 juni 2020 tussen 9 en 9.30 uur Fleur en haar klas. Zij overhandigt hen de hoofdprijs van de wedstrijd: drinkflessen met de winnende tekening erop gedrukt.

Het was een moeilijke beslissing, maar het is uiteindelijk de tekening van Fleur geworden.  Ze is kleurrijk en focust op een belangrijk Europees thema: het klimaat. Zowel groene energie (wind en zon), de natuur (bomen, bloemen, insecten) en mobiliteit (elektrische wagen en  fiets) komen aan bod. Dat zijn 3 belangrijke thema’s in de strijd voor het klimaat.

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Europese samenwerking

Europa Direct organiseert regelmatig wedstrijden en activiteiten voor alle leeftijden. Meer info is te vinden op de website. 

Contacteer ons
Riet Gillis Gedeputeerde bevoegd voor Europese samenwerking
Europa Direct Oost-Vlaanderen
Riet Gillis Gedeputeerde bevoegd voor Europese samenwerking
Europa Direct Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent