Fiona Buysse van BSGO De Molenberg uit Stekene wint Europese tekenwedstrijd

Fiona Buysse van BSGO De Molenberg uit Stekene is de winnaar van de tekenwedstrijd die het Informatiepunt Europa Direct van de Provincie Oost-Vlaanderen reeds voor de derde keer organiseerde.

Kinderen uit het derde en vierde leerjaar konden een tekening maken over wat Europa voor hen betekent. Ruim 200 leerlingen namen deel aan de wedstrijd.

Gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor Europese samenwerking, verrast op dinsdag 12 juni om 9.30 uur Fiona en haar klas. Zij overhandigde hen de hoofdprijs van de wedstrijd: voor elk klasgenootje een brooddoos met de winnende tekening die Fiona maakte erop gedrukt.

“Dit jaar was de keuze ontzettend moeilijk want we ontvingen veel mooie en originele tekeningen” vertelt gedeputeerde Martine Verhoeve. “De tekening van Fiona waarop kinderen elkaar een hand geven rond een mooie wereldbol sprak de jury wel erg aan. Maar het was vooral de tekst die erop staat “Onze thuis is hier” die een warme boodschap is voor alle kinderen."

Stekene heeft veel tekentalent in huis, want vorig jaar kwam de winnaar, Elfien Van Eynde uit Basisschool Toermalijn uit Stekene.

Europa Direct organiseert regelmatig wedstrijden en activiteiten voor alle leeftijden.

Alle 361 ingezonden tekeningen zijn hier te vinden. 

Contacteer ons
Martine Verhoeve Gedeputeerde voor Europese samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Vanessa Schockaert dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Verhoeve Gedeputeerde voor Europese samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Vanessa Schockaert dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent