Filip Van Laecke vervangt Leentje Grillaert als Oost-Vlaams gedeputeerde

Woensdag 26 juni 2024 - Op de provincieraad van woensdag 26 juni legde provincieraadslid Filip Van Laecke (CD&V) de eed af als opvolger van gedeputeerde Leentje Grillaert. Grillaert werd federaal verkozen en gaat zetelen in de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers.

Filip Van Laecke, huidig fractievoorzitter voor CD&V in de provincieraad, neemt de bevoegdheden van Leentje Grillaert over voor de rest van de legislatuur. Van Laecke woont in Drongen en is 53 jaar oud. Zijn mandaat als gedeputeerde zal ingaan op woensdag 10 juli, de dag waarop Leentje Grillaert haar eed als Kamerlid aflegt. 

Provincieraadslid Joop Verzele neemt de rol van Filip Van Laecke over als fractievoorzitter voor CD&V.

Story image

 

eedaflegging Filip Van Laecke
eedaflegging Filip Van Laecke
Filip Van Laecke Tweede gedeputeerde
Filip Van Laecke Tweede gedeputeerde
Hans Van Lierde Griffie

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent