Fietszoektocht Ronde van het Donkmeer verbindt toerisme met erfgoed

Woensdag 19 juni 2024 - Op dinsdag 18 juni stelde de Provincie Oost-Vlaanderen de nieuwe fietszoektocht ‘Ronde van het Donkmeer’ voor. Met de tocht wil de Provincie toerisme verbinden met erfgoed en deelnemers naar het landschap laten kijken. Ronde van het Donkmeer is 10 km lang en richt zich voornamelijk op gezinnen met tieners.

Tijdens de fietszoektocht zijn 15 haltes waar men via de Erfgoedapp een filmpje te zien krijgt met informatie, een quizvraag of een doe-opdracht. Zo wordt het onderscheid aangetoond tussen wat door de natuur is ontstaan, en wat door de mens is aangebracht. Dit kadert in het, sinds maart door Unesco erkende, Global Geopark Schelde Delta, waarvan het Donkmeer een Oost-Vlaamse onthaalpoort is.

“Unesco hecht veel belang aan educatie, dus we zijn erg blij om hier in Berlare ons steentje te kunnen bijdragen met deze educatieve fietszoektocht, die deze specifieke inhoud in de praktijk én in familieverband, laat beleven. Dat maakt het zoveel beklijvender.”

​gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Het Geopark is in de eerste plaats een grensoverschrijdend partnernetwerk met ondertussen meer dan 140 partners, waaronder ook de gemeente Berlare. Eén van de missies van het netwerk is verbinden. Toeristische verhaallijnen verbinden doorheen het Scheldegebied. Projecten verbinden die een meerwaarde kunnen zijn voor elkaar. En organisaties met eenzelfde doel verbinden binnen het geologische verhaal.

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft deze fietszoektocht ontwikkeld om toerisme te verbinden met erfgoed. Om zowel het geopark als het prachtige landschap aan het Donkmeer onder de aandacht te brengen. Het is immers een van de mooiste plekken waar je de meanderbochten van de oude Schelde kan bewonderen.

Tijdens de fietszoektocht ontdekken de deelnemers de boeiende geschiedenis van de Schelde, de turfputten, de bakenboom, de luciferindustrie, en leren ze ook over het uitgraven van Nieuwdonk. Over die uitgravingen is er ook een filmpje, waarbij de fossielen - onder meer een mammoettand - worden getoond die bij het uitgraven werden gevonden. De vondsten worden onder ideale omstandigheden bewaard in het erfgoeddepot in Ename, maar zijn via deze weg toch zichtbaar voor het publiek.

An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Gunter Deleu directie Erfgoed & Erfgoedsites

 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent