Skip to Content

Fietstellingen op fietssnelweg F4 (Gent-Antwerpen) tonen opmerkelijke stijging in fietsverkeer

Investeringen lonen

De Provincie Oost-Vlaanderen telt sinds 2018 fietsers op de fietssnelweg F4 (Gent-Antwerpen) in Lochristi, Lokeren, Sint-Niklaas en Beveren. Een grootschalig fietstelonderzoek (net voor de coronacrisis) toont aan dat de fietssnelweg populair is bij de Oost-Vlaming en het fietsgebruik sterk toeneemt o.a. dankzij investeringen in de fietssnelweg.

De fietssnelweg F4 (Gent-Antwerpen) is een belangrijke fietsroute in Oost-Vlaanderen die vier steden (Gent, Lokeren, Sint-Niklaas, Antwerpen) met elkaar verbindt. Afgelopen jaar (tussen juni 2018 en december 2019) voerde de Provincie Oost-Vlaanderen een fietstelonderzoek uit langs de fietssnelweg F4 tussen Gent en Beveren.

Meeste fietsers ter hoogte van de stedelijke gebieden

Tellingen tonen aan dat de fietssnelweg F4 populair is bij de Oost-Vlaming. Gemiddeld telde de Provincie per dag de meeste fietsers in Sint-Niklaas, Lokeren en Gent. In het centrum van Sint-Niklaas (t.h.v. de Spoorweglaan) werden bijna 1700 fietsers geteld per dag, gevolgd door het centrum van Lokeren (t.h.v. de Durmebrug) met bijna 1400 fietsers. Ook in Gent (t.h.v. de Alfons Braeckmanlaan) en in Sint-Niklaas (t.h.v. het Westerplein) worden gemiddeld meer dan 1000 fietsers per dag geteld.

Inschatting op jaarbasis: meer dan 3 miljoen fietsbewegingen

Het fietstelonderzoek van de Provincie Oost-Vlaanderen geeft voor het eerst zicht op het belang van de hele fietsroute. De inschatting is dat er op jaarbasis (1 juni 2018 - 1 juni 2019) meer dan drie miljoen fietsers de 14 telpunten passeerden. Het werkelijke fietsgebruik op het Oost-Vlaamse deel van de F4 is hoger. Op bepaalde delen tussen Gent en Beveren kan geen fietsdata verzameld worden wegens het ontbreken van fietsinfrastructuur of te veel interferentie met autoverkeer.

Functioneel belang

De cijfers tonen aan dat er over de hele route per dag gemiddeld het meest gefietst is op weekdagen. Meer dan 78% van de fietsbewegingen zijn geteld op weekdagen (ma-vr) ten opzichte van 22% in het weekend (zat-zon). Dat wijst op het functioneel belang van de fietssnelweg F4 in het kader van woon-werk- en woon-schoolverkeer.

Sterke toename in fietsgebruik na investeringen

De Provincie investeerde samen met de Vlaamse Overheid afgelopen jaar in de fietssnelweg F4: de aanleg van de fietssnelweg tussen het centrum van Beveren en de grens met Zwijndrecht, de plaatsing van verlichting in Lokeren en de plaatsing van bewegwijzering langsheen de hele route conform de routetaal fietssnelwegen. Tellingen tonen aan dat er gemiddeld 12% meer fietsbewegingen zijn geteld in 2019 ten opzichte van 2018 (meetperiode juli-november). De sterkste stijging valt op ter hoogte van de vaste telpaal in het centrum van Beveren waar de tellingen stegen met meer dan 62%. De toename van de cijfers tonen aan dat er een positieve impact is op het fietsgebruik dankzij de realisatie van de fietssnelweg en andere investeringen.

Toekomstplannen F4

De fietssnelweg F4 (Gent-Antwerpen) is een belangrijke fietsroute in het kader van woon-werk- en woon-schoolverkeer. Het provinciebestuur zal deze legislatuur verder investeren in deze fietssnelweg:

  • realisatie van fietsbrug over Vijfstraten in Sint-Niklaas
  • realisatie missing link Driekoningen-Vijfstraten in Sint-Niklaas
  • realisatie missing link Nieuwe Stationsstraat-Nieuwe Dreef in Lokeren
  • realisatie missing link Burgstraat-Spoorweglaan in Destelbergen
  • realisatie fietsinfrastructuur in de Alfons Braeckmanlaan in Gent

"De Provincie Oost-Vlaanderen trekt de kaart van de fietser en wil zich vooral inzetten op de versnelde uitbouw van een bovenlokaal functioneel fietsnetwerk (BFF). Fietssnelwegen vormen de ruggengraat van dit netwerk en verbinden steden en economische knooppunten met elkaar. De Provincie Oost-Vlaanderen heeft de ambitie om voor haar grondgebied een sluitend hoogkwalitatief netwerk aan fietssnelwegen te realiseren. We voorzien deze legislatuur 40 miljoen EUR om dit mogelijk te maken."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Anke Schelfaut diensthoofd Mobiliteit
Ilse Smitz beleidsmedewerker Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Anke Schelfaut diensthoofd Mobiliteit
Ilse Smitz beleidsmedewerker Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent