Fietstellingen als opstap naar een slimmer fiets(snelwegen)beleid in Sint-Niklaas

Vandaag vindt de officiële opening van de fietstelpaal in Sint-Niklaas, Beveren, Lokeren en Lochristi plaats. Hiermee wordt het startschot gegeven door de Provincie Oost-Vlaanderen en de betrokken gemeentes voor het monitoren van het fietsgebruik langs de fietssnelweg F4 (Gent-Antwerpen). Deze investering zal nuttige fietsdata opleveren om deze fietssnelweg in de toekomst nog verder te verbeteren voor woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer.

De Provincie, pionier van fietssnelwegen

Provincie Oost-Vlaanderen maakt al jaren werk van een veilig en comfortabel functioneel fietsroutenetwerk. Eind 2014 gaf de Oost-Vlaamse deputatie prioriteit aan de aanleg van fietssnelwegen.

"Fietssnelwegen vormen de ruggengraat van het Oost-Vlaamse fietsroutenetwerk. De focus ligt op dagelijkse functionele verplaatsingen naar het werk, de school, de winkel, ...", aldus gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Mobiliteit

Samen met de Oost-Vlaamse steden en gemeentes werkt de Provincie aan een sluitend netwerk van fietssnelwegen. De Provincie voorziet in haar meerjarenplan jaarlijks 2,5 miljoen EUR en streeft er zo naar om 20 km fietssnelwegen per jaar te realiseren. Het budget wordt ook gebruikt om, waar nodig, fietsbruggen en/of –tunnels te voorzien.

Fietstellingen

Provincie Oost-Vlaanderen wil het fietsbeleid slimmer maken op basis van fietstelcijfers. Zo kiest de Provincie om te starten met het monitoren van het fietsgebruik (het hele jaar rond) langs de fietssnelwegen F4 (Gent-Antwerpen) en de F7 (Gent-Kortrijk) op vaste en periodieke meetpunten.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Mobiliteit: "Deze fietstelcijfers kunnen heel wat nuttige informatie opleveren: Hoeveel fietsers maken jaar na jaar gebruik van de fietssnelweg? Wat is het aantal fietsers op piekmomenten? Wie zijn deze gebruikers? Welke delen worden meest gebruikt? Durven fietsers de fietssnelweg te gebruiken als het donker is? Kortom dankzij dit permanent fietstelsysteem zal de Provincie en de betrokken gemeentes in de toekomst nog gerichtere keuzes kunnen maken om de fietssnelwegen en haar aanlooproutes op (boven)lokale functionele fietsroutes (vanuit woonkernen, tewerkstellingspolen, scholencomplexen…) te verbeteren."

Fietssnelweg F4 (Gent-Antwerpen)

De keuze gaat uit naar het monitoren van de fietssnelweg F4, daar deze fietsroute een hoog fietspotentieel heeft. Deze fietssnelweg verbindt de stedelijke gebieden Gent, Lokeren, Sint-Niklaas en Antwerpen met elkaar. Daarnaast kent deze fietssnelweg een zeer hoge realisatiegraad. Op Oost-Vlaamse grondgebied is 85% gerealiseerd: 58% van het traject is van goede tot zeer hoge kwaliteit en een extra 27% van het netwerk is een fietscorridor waarbij fietsers de fietssnelweg delen met andere gebruikers, voornamelijk in de stedelijke gebieden. Voor de overige nog niet gerealiseerde gedeeltes zijn omleidingen mogelijk zonder een te grote omrijfactor.

Fietstelpaal te Lochristi, Lokeren, Sint-Niklaas en Beveren

De Provincie investeerde op de fietssnelweg F4 in een fietstelpaal te:

  • Lochristi (t.h.v. NMBS- station, Beerveldsebaan)
  • Lokeren (t.h.v. de Durmebrug)
  • Sint-Niklaas (t.h.v. Westerplein)
  • Beveren (tussen Hendrik Consciencestraat en de Haasdonkbaan)

Deze fietstelpalen zijn ontworpen volgens de routetaal fietssnelwegen dat uniform wordt toegepast in alle provincies.

Toekomstige realisaties F4 (Gent-Antwerpen)

Het is de wens van de Provincie om de laatste missing links in 2019 op Oost-Vlaams grondgebied weg te werken:

  • Realisatie fietsweg tussen station Beveren en de grens met Zwijndrecht (2,5 km)
  • Verbreding van fietssnelweg t.h.v. Mierennest (Sint-Niklaas)
  • Fietsbrug parallel langs het spoor over Vijfstraten (Sint-Niklaas)
  • Plaatsen van verlichting langs fietssnelweg F4 (Lokeren)
  • Realisatie fietsweg t.h.v. A. Braeckmanlaan (Gent)

Ook op de fietssnelweg F4 wenst de Provincie wegwijzers te plaatsen die ontworpen zijn volgens de routetaal fietssnelwegen, uniform als in de andere provincies.

Contacteer ons
Peter Hertog gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Pieter Derudder diensthoofd dienst Mobiliteit
Peter Hertog gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Pieter Derudder diensthoofd dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent