Fietssnelweg F421 omgeving station Ronse volledig afgewerkt

De volledige voltooiing van de fietssnelweg F421 op het grondgebied van Ronse komt niet één maar meteen twee stappen dichterbij. Op dinsdag 9 mei werden, in aanwezigheid van de verschillende partners, twee stukken van de fietssnelweg officieel ingefietst. Beide stukken sluiten aan op de stationsparking. Het gaat om het stuk in oostelijke richting tussen het station van Ronse en de Bareelstraat. In de andere richting werd de fietssnelweg aangelegd tussen het station en het bestaande, van de rijweg afgescheiden, fietspad langs de Viermaartlaan.

De F421 doorkruist Ronse van oost naar west en vormt een veilige, snelle en aantrekkelijke verbinding naar de gemeenten Avelgem, Kluisbergen en Geraardsbergen.

Het nieuwe aangelegde stuk van de F421 in oostelijke richting is ongeveer 700 meter lang en drie meter breed en ligt op de bedding van het voormalige tweede spoor naast het huidige enkelvoudige spoor. Voor de werken vernieuwde Infrabel de spoorbruggen over de Elzeelsesteenweg en Nieuwebrugstraat, waarover nu ook de fietssnelweg loopt.

In westelijke richting werd de infrastructuur op de lager gelegen spoorwegbedding al eerder opgebroken. Hier werd de fietssnelweg aangelegd over een lengte van ongeveer 625 meter. Ze loopt van aan het bestaande fietspad aan de goederenloods naast het stationsgebouw tot aan het bestaande fietspad langs de Viermaartlaan ter hoogte van het kruispunt met de Gomar Vandewielelaan.

"Stevige investeringen in fietsinfrastructuur zijn meer dan ooit noodzakelijk om mensen te stimuleren vaker de fiets te nemen! De F421 is er voor alle fietsers, zowel voor dagelijks gebruik op weg naar school, werk of winkel als voor ontspannende tochten in de prachtige Vlaamse Ardennen!"

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

De totale kost van de werken bedraagt 820 000 EUR. De helft van dit bedrag wordt gefinancierd via het Europese Interreg project. 25% komt van Provincie Oost-Vlaanderen; de andere 25% financiert de Vlaamse overheid. De werken werden uitgevoerd door aannemer Van Robays nv uit Zulte.

Fietssnelweg F421 maakt bovendien deel uit van de bijna 4 000 km lange EuroVelo5-fietsroute, die Londen met de Zuid-Italiaanse stad Brindisi verbindt. De werken aan de F421 worden daarom mee mogelijk gemaakt door financiering via het Interreg-project ‘Eurocyclo’.

Stroomversnelling

De ontwikkeling van de fietssnelweg F421 in en rond Ronse gaat met rasse schreden vooruit. In 2020 werd de stationsomgeving vernieuwd, inclusief de aanleg van een stuk fietssnelweg van 350 meter tussen de stationsparking en het station. Vorig jaar werd een traject van meer dan twee kilometer geopend tussen de Engelselaan en de provinciegrens in Rozenaken.

Verdere plannen

De Provincie Henegouwen en het Waalse gewest leggen de verbinding aan op het grondgebied van Mont de l’Enclus tot aan de fietsersbrug over de Schelde in Avelgem en de verbinding met de fietssnelweg F45 tussen Kortrijk en Oudenaarde.

In de richting van Geraardsbergen wordt op korte termijn ook het mijnwerkerspad nog volledig vernieuwd. Ten slotte werkt men ook verder aan de verbinding met Elzele via de vroegere spoorwegtunnel onder Rue Beaufaux, die op dit moment volledig wordt hersteld.

“De fietssnelweg F421 vormt een aangename groene fietsas doorheen de stad voorzien van kwaliteitsvolle rustpunten. In een latere fase zal hierop de fietssnelweg van Ronse naar Oudenaarde aansluiten naar het noorden toe. Naar het zuiden volgt nog een fietssnelweg die zal aansluiten op de Ravel in Wallonië richting Frasnes-lez-Anvaing. Zo werkt de stad Ronse aan een goede bereikbaarheid per fiets vanuit alle windrichtingen!”

Joris Vandenhoucke, schepen van Mobiliteit 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Rien Van de Moere dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Rien Van de Moere dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent