Fietssnelweg F7 heeft stevig aandeel in switch naar de fiets

De gebruikers van de F7 zijn erg tevreden over de fietssnelweg tussen Gent en Kortrijk. De grote meerderheid (80%) geeft aan dat de fietssnelweg aan hun verwachtingen voldoet. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Provincie Oost-Vlaanderen liet uitvoeren bij de gebruikers van de F7. In een parallel onderzoek peilde de Provincie bij een representatieve groep Oost-Vlamingen naar het gebruik en de beleving van het totale fietssnelwegennetwerk in onze provincie. Daaruit blijkt dat vooral de kwaliteit van het wegdek en de veiligheid van de fietssnelwegen de Oost-Vlamingen weten te bekoren. De resultaten van de onderzoeken bevestigen het belang van de fietssnelwegen om meer mensen voor de fiets te doen kiezen.

Het fietsgebruik in Vlaanderen zit in de lift. Dat blijkt ook uit recente cijfers van het FietsDNA, het tweejaarlijks onderzoek van Fietsberaad Vlaanderen. De helft van de Vlamingen fietst minstens eenmaal per week; 30% springt zelfs dagelijks op de fiets.

Modal shift

Op weekdagen is meer dan de helft van de fietsers op de F7 op weg naar of van het werk. Uit de bevraging blijkt ongeveer 40% van die fietsers geen eigen auto hebben, wat een veel hoger percentage is dan voor de globale Oost-Vlaamse bevolking. Dat is een belangrijke indicatie dat de F7 effectief bijdraagt aan de modal shift.

"De Provincie Oost-Vlaanderen voelt zich door deze bevraging gesterkt in haar overtuiging om volop te blijven inzetten op de versnelde realisatie van kwaliteitsvolle fietssnelwegen. We hopen dat de tevredenheid van de gebruikers van de F7 ook andere Oost-Vlamingen inspireert om voor de fiets en de fietssnelwegen te kiezen."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

De mannen (60%) zijn op de F7 in de meerderheid, maar ook kinderen vinden steeds meer de weg naar de fietssnelweg om naar school of hobby te fietsen. De kinderen volgen hiermee het voorbeeld van hun ouders, want meer dan de helft van de gebruikers gaf aan dat ook hun kinderen gebruik maken van de fietssnelweg.

Ongeveer de helft van de fietsers op de F7 fietst elektrisch, wat meer is dan het globale cijfer voor Oost-Vlaanderen (35%). Dit toont aan dat de fietssnelweg zich goed leent voor elektrisch fietsen. Iets meer dan 30% van de fietsers rijdt op een weekdag in een enkele rit langer dan een half uur op de F7. De combinatie van deze twee resultaten toont aan dat dankzij de fietssnelwegen langere afstanden van tien kilometer of meer haalbaarder worden voor een grotere groep mensen.

Toekomst

Bijna de helft van de Oost-Vlamingen die de fietssnelwegen nog niet gebruiken, geven aan dat ze dat in de toekomst misschien wel zouden willen doen. Ook uit dit resultaat blijkt nog maar eens het potentieel van de fietssnelwegen om meer Oost-Vlamingen uit de wagen en op de fietssnelweg te krijgen. De kwaliteit en de attractiviteit van de F7 tussen Gent en Kortrijk, die voor het merendeel voltooid is, kan daarbij als een blauwdruk gelden voor de verdere ontwikkeling van het netwerk.

Het tevredenheidsonderzoek is een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen en werd uitgevoerd door Profacts. Het onderzoek meet de tevredenheid over het gebruik van Fietssnelweg F7 in Oost-Vlaanderen (Gent - De Pinte - Deinze - Zulte). De beide bevragingen vonden plaats in oktober- november 2022. De online bevraging, gericht op een panel van Oost-Vlamingen, werd ingevuld door 600 respondenten. De bevraging van gebruikers van de F7 bereikte 399 respondenten.

“Meten is weten. Dus doet het Provinciebestuur onderzoek in diverse beleidssectoren, zo ook rond fietsbeleid. Als we weten hoe de gebruiker de fietssnelwegen ervaart, kunnen we ons beleid bijsturen indien nodig.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Steunpunt data-analyse

In 2023 zijn er nog drie nieuwe bevragingen gepland over het gebruik van de fietssnelweg. In maart worden de fietsers en andere gebruikers van de F4 (Gent- Lokeren- Sint-Niklaas-Beveren) bevraagd en in juni de gebruikers van de F400 (de fietsring rond centrum Gent). De derde bevraging volgt in het najaar. 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Jan Lescrauwaet beleidsmedewerker dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Jan Lescrauwaet beleidsmedewerker dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent