Skip to Content

Fietssnelweg F411 door Stropersbos krijgt breder fietspad

De tweede fase van de opwaarderingwerken aan fietssnelweg F411 in Sint-Gillis-Waas dwars door het Stropersbos vanaf de E34 tot de Nederlandse grens is gestart. In die tweede fase van de werken wordt de verharding vernieuwd tot een drie meter brede fietssnelweg. De eerste fase van de werken, het hakhoutbeheer en de rooiwerkzaamheden, werden uitgevoerd begin dit jaar.

Het traject van drie kilometer door het natuurreservaat Stropersbos vormt een belangrijk onderdeel van de fietssnelweg F411 van Sint-Niklaas naar Hulst. Deze route telt regelmatig meer dan 1 000 fietsers per dag. De huidige breedte van twee meter was ontoereikend en bovendien bevond het wegoppervlak zich in een gedegradeerde staat.

Bij de vernieuwing en verbreding van het fietspad wordt maximaal rekening gehouden met de aanwezige kwetsbare en waardevolle natuur in het Stropersbos. In samenspraak met de gemeente, de agentschappen Natuur en Bos en Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid koos de Provincie ervoor om het kwetsbaar natuurgebied maximaal te vrijwaren en de meest waardevolle bomen over het volledige traject te bewaren.

Na afloop van de werkzaamheden worden minstens een vijftigtal inheemse bomen en 750 meter houtkanten aangeplant. Het vernieuwde fietspad zal dus niet alleen meer comfort bieden aan de fietspendelaars op weg naar school of werk richting Hulst of Sint-Niklaas. Ook voor recreatieve fietsers en voor wandelaars betekent de opwaardering van de fietsweg door het Stropersbos over het tracé van de voormalige spoorweg een grote meerwaarde.

Het fietspad wordt aangelegd in asfalt en afgewerkt met steenslag van het type ‘markies’. Er werd voor dit specifieke type wegdek geopteerd na intensief overleg met de verschillende partners. Door deze steenslagbestrijking krijgt de fietssnelweg enerzijds het uitzicht van een semi-verharding maar anderzijds blijft het comfort en duurzaamheid van een asfaltverharding gegarandeerd.

"Steeds meer fietsers ontdekken de fietssnelweg tussen de Nederlandse grens via Sint-Gillis-Waas richting Sint-Niklaas, zowel voor functioneel gebruik als voor recreatief gebruik. Ook wandelaars vinden in grote getale hun weg naar de fietssnelweg om te genieten van de rust in het Stropersbos. Door de opwaardering van de fietssnelweg hopen we dat nog meer mensen de auto aan de kant laten staan op weg naar werk, school of winkel en voor dit mooie traject kiezen."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit
"Het is eindelijk zover: het mooie traject van de fietssnelweg door het Stropersbos wordt structureel verbreed en verbeterd, zodat het ook comfortabel fietsen wordt in natte periodes. Tegelijk kunnen we zo de zone rond bezienswaardigheden als KLINGSPOOR en de school De Bron veiliger inrichten met een verkeersplateau waarop de fietsers voorrang krijgen op het autoverkeer".

​schepen van Mobiliteit Erik Rombaut en schepen van Openbare Werken Matthias Van Zele

De Provincie investeert 720 000 EUR in de hernieuwing van de fietssnelweg F411 door het Stropersbos, waarvan 50 % gefinancierd wordt door het Fietsfonds van de Vlaamse Overheid. De werken worden uitgevoerd door aannemer WAWEBO uit Sint-Gillis-Waas. Omwille van het broedseizoen worden deze werken gefaseerd.

vlnr: schepen Herwin De Kind, gedeputeerde Riet Gillis en schepen Matthias Van Zele
vlnr: schepen Herwin De Kind, gedeputeerde Riet Gillis en schepen Matthias Van Zele
Story image
Story image
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Davy De Grauwe dienst Mobiliteit

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent