Fietssnelweg F40 Gontrode Heirweg – Driesstraat aangelegd in Melle

De Provincie Oost-Vlaanderen realiseerde in samenwerking met de gemeente Melle een nieuw onderdeel van fietssnelweg F40, de ringfietssnelweg rond Gent.

 

Op de fiets tussen Melle en Gent: snel, eenvoudig, comfortabel en veilig

Tussen de Gontrode Heirweg en de Driesstraat in Melle werd een veilige en comfortabele fietsverbinding in asfalt aangelegd van 530 meter lang en 3 meter breed.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor mobiliteit: “De fietsweg vormt de aansluiting op fietssnelweg F40 langsheen de Ringvaart. Deze fietsweg maakt deel uit van het Oost-Vlaamse fietssnelwegennetwerk. Dankzij de realisatie van deze fietsweg is er een comfortabele verbinding richting de Ringvaart.”

Na de werken van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) wordt deze fietsweg doorgetrokken tot aan Spoorwegbrug.

Provincie financiert fietsweg

De fietsweg tussen de Gontrode Heirweg en de Driesstraat betekent een investering van 75 123,61 EUR. De Provincie financiert dit fietspad voor 60%. De Vlaamse overheid subsidieert 40%. De gemeente Melle stelde de gronden ter beschikking en wordt na oplevering eigenaar van de fietsweg. De gemeente staat verder in voor het goed beheer en onderhoud.

De Provincie zet in op Trage Wegen

Naast de realisatie van fietssnelwegen zet de Provincie ook in op Trage Wegen. De Provincie ondersteunt steden en gemeenten bij de opmaak van een Tragewegenplan en het uitwerken van een beleid hierrond. De herwaardering van de Schauwegemwegel is een mooi resultaat van de goede samenwerking met de gemeente Melle.

Contacteer ons
Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Mobiliteit Matias Vandenbossche (technisch) en Marjolein Hantson (beleid) , Provincie Oost-Vlaanderen
Peter Hertog Gedeputeerde voor mobiliteit, Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Mobiliteit Matias Vandenbossche (technisch) en Marjolein Hantson (beleid) , Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent